OSIRIS

HOE BEOORDEEL IK EEN INCOMING BA/MA APPLICATION van studenten met een buitenlandse vooropleiding?

Updated on

 • Een incoming application voor een Engelstalig bachelor- of masterprogramma kan eenvoudig en efficient in OSIRIS Aanmelding door meerdere personen bekeken en beoordeeld worden, waarna de student (voorwaardelijk) kan worden toegelaten.
 • Het proces is zo ingericht dat aanmeldingen van inkomende studenten eerst gecontroleerd worden door het centrale Admissions Office op volledigheid van het dossier en er een diplomawaardering plaatsvindt in vergelijking met een Nederlandse vooropleiding op het desbetreffende niveau. Na deze controle wordt het studentdossier naar de opleiding van zijn/haar voorkeur doorgestuurd.
 • De facultaire MRA-officer (Marketing, Recuitment and Admissions) koppelt de student aan de toelatingscommissie van het gekozen bachelor- of masterprogramma.
 • De facultaire toelatingscommissie beoordeelt het dossier en brengt een toelatingsadvies uit. Dit toelatingsadvies wordt door het centrale Admissions Office gecommuniceerd met de student.

Om te voorkomen dat studentendossiers via de mail of op papier moeten circuleren is er in OSIRIS Aanmelding een werkstroomproces ingericht dat digitale verwerking van de beoordeling snel en efficiënt mogelijk maakt. Hieronder staat beschreven hoe de toelatingscommissie dit doet.

Deze instructie is bijgewerkt op 15-05-2018

INLOGGEN IN OSIRIS BEGELEIDER, stap 1

Inloggen in de testomgeving:

- Ga naar de volgende url: sis.ru.nl/docent

- Geef in bovenstaand scherm u-nummer en RU-wachtwoord in (docenten van buiten de Radboud Universiteit gebruiken hun E-nummer)

- Klik op Inloggen of Enter

INLOGGEN IN OSIRIS BEGELEIDER, stap 2

Autoriseer SURFconext

 • Met ingang van 20 januari 2018 maakt Radboud gebruik van SURFconext
 • Het kan zijn dat u bovenstaand scherm te zien krijgt
 • Geef (per gebruikte browser en gebruikte werkplek) toestemming door te klikken op Ja, deel deze gegevens

WAT ZIET U OP HET OPENINGSSCHERM

 1. In dit scherm kunt u eventueel de taal van voorkeur wijzigen
 2. Bij Aanmelding staan de op dit moment openstaande beoordelingen waaraan u bent gekoppeld
 3. Klik op de regel Openstaande beoordelingen om naar de lijst met studenten te gaan

U kunt een of twee van onderstaande rollen hebben:

 • beoordelaar: u geeft een advies over de toelaatbaarheid van de student
 • voorzitter: u neemt een beslissing over de toelaatbaarheid van de student

Meerdere personen kunnen adviseren, slechts één persoon (de voorzitter van de toelatingscommissie) kan een student toelaten of afwijzen.

AANMELDING OPENEN

 • U klikt op de student (hier anoniem gemaakt) om het dossier van de student te openen
 • Het overzicht toont default  Mijn openstaande beoordelingen maar in het linker menu kunt u ook kiezen voor Mijn afgesloten beoordelingen of Al mijn beoordelingen

DOSSIER BEKIJKEN

 • U zit in het eerste deel Aanmelding van deze student
 • Deze pagina bevat de door de student beantwoorde vragen en geuploade formulieren
 • Door op het document te klikken kunt u het formulier bekijken
 • Mocht een document niet laden, dan dient u de pop-up blokkade van uw browser op te heffen

BEOORDELING REGISTREREN (door beoordelaar), stap 1

 • Nadat u het dossier heeft bekeken, klikt u links in het menu op Mijn beoordeling
 • Een beoordelaar kan nu via de knop WIJZIG een advies uitbrengen
 • Eventueel kan de beoordelaar links in het menu de adviezen van andere beoordelaars bekijken via Collega-beoordelingen

BEOORDELING REGISTREREN (door beoordelaar), stap 2

 • U heeft de keuze uit 3 opties: admitted, conditionally admitted en not admitted
 • Bij Comments kunt u toelichten waarom u iemand wel of niet toelaatbaar vindt
 • Als u klaar bent klikt u op Opslaan als u nog verder wil kijken (uw opmerkingen zijn dan alleen voor u zichtbaar, niet voor de andere beoordelaars, en u zet ook geen verdere stap in het werkstroomproces), of op Indienen als u het dossier wil doorzetten naar de volgende stap in het werkstroomproces (u krijgt een waarschuwingsvraag of u zeker van uw zaak bent)
 • Nadat u op Indienen heeft geklikt verplaatst dit dossier van uw lijst met Mijn openstaande beoordelingen naar de lijst met Mijn afgesloten beoordelingen
 • Door boven in beeld te klikken op Zoek een aanmelding komt u terug in het overzicht van openstaande beoordelingen

Alleen de voorzitter van de toelatingscommissie is gemachtigd om de final admission decision te registreren (zie volgende stap), waarmee het dossier weer retour gaat naar het centrale Admissions Office voor verdere verwerking.

BEOORDELING REGISTREREN (door voorzitter), stap 3

Let op: Taalwetenschappen dient de final decision pas in nadat het (eventuele) Skype interview heft plaatsgevonden.

De voorzitter van de selectiecommissie (dit hoeft niet per se de voorzitter van de examencommissie te zijn) voert de Final admission decision in:

 • Klik op WIJZIG
 • U heeft de keuze uit 3 opties: admitted, conditionally admitted en not admitted
 • Is de keus Admitted, dan is er geen Comments-optie, de student is toegelaten of niet (er wordt wel aan gewerkt om hiet toch een comments-veld op te nemen, op het moment van schrijven van deze handleiding bestond deze optie nog niet)
 • Bij Not admitted kunnen aanvullende gegevens worden opgenomen (bijvoorbeeld suggestie voor toelating tot een pre-paster waarvoor de student contact moet opnemen met de studieadviseur als de student deze weg wil bewandelen)
 • Bij Conditionally admitted kunnen ingangseisen of andere voorwaarden worden geformuleerd
 • Klik op INDIENEN om de eindbeoordeling vast te leggen
 • Het complete dossier is nu alleen nog maar te raadplegen bij Mijn afgesloten beoordelingen, het is doorgezet voor verdere verwerking door het centrale Admissions Office
 • U bent klaar

AANDACHTSPUNTEN!!!

Opslaan vs. Indienen

 • Opslaan: zodra een besluit of opmerking is ingevoerd en deze wordt opgeslagen, dan wordt het dossier nog niet verder verwerkt door het centrale Admissions Office. Wijziging van tekst of beoordeling is dan nog mogelijk.
 • Indienen: zodra een besluit en/of opmerking wordt ingediend, dan is het dossier een stap verder in het proces en kan dit besluit of deze beoordeling niet meer door de indiener worden gewijzigd.

Toelichting is leesbaar voor student en wordt gebruikt in admissions letter

 • Een opmerking die wordt geplaats bij de Final Decision Admitted wordt getoond in OSIRIS Student en gekopieerd naar de toelatingsbrief.
 • Dit veld moet dus worden ingevuld.
 • Deze opmerking moet dus juist, volledig en kort en bondig in het Engels worden geformuleerd.
 • Er komen richtlijnen voor het op een juiste manier invullen van deze toelichting.

VRAGEN of PROBLEMEN

Met inhoudelijke vragen kunt u terecht bij de admissions offiers van de Faculteit Letteren, met technische vragen bij de facultaire OSIRIS beheerder.

 

Next Article INK-LET-PREMASTER: Instructie Toelatingscommissie Premaster aanmeldingen met een Nederlandse vooropleiding