OSIRISOSIRISOSIRIS Student AgendaWaarom staan de cursussen die ik doe niet automatisch in mijn agenda?

Waarom staan de cursussen die ik doe niet automatisch in mijn agenda?

Hoewel in OSIRIS informatie beschikbaar is voor welke cursussen je je hebt infgeschreven, is het nog niet mogelijk om geautomatiseerd die cursussen in je agneda te tonen. We hopen dat in de toekomst te kunnen verbeteren, zodat de bijeenkomsten van de cursussen waarvoor je bent ingeschreven automatisch in de agenda worden getoond.