OSIRIS

Stage - Aanmelden voor een stage in OSIRIS Zaak

Updated on

Doel: Studenten kunnen zich aanmelden voor een stage in OSIRIS Zaak

Voor: Studenten van de Faculteit der Letteren

Let op: je hoeft in dit collegejaar nog niet te zijn ingeschreven op de stagecode in Osiris! Doe dit op het moment dat je jouw stage afrondt.

Login op OSIRIS Student. Selecteer op de startpagina de knop 'Zaken’

Een nieuw tabblad wordt geopend (zorg ervoor dat je popups toestaat van https://osiris.ru.nl in jouw browser). Selecteer Start een nieuwe zaak.

Zoek naar de zaak 'Stage of scriptie aanmelding' en klik op Start :

Kies in het volgende formulier voor de gewenste opleiding en selecteer Indienen

Je kunt nu het 'Stage aanmelding formulier' invullen. Klik op Details en selecteer het formulier onder in het scherm.

1. Vul alle pagina's van het formulier in en klik op de knop ‘Opslaan’.

2. Klik op de knop Indienen na het opslaan van het formulier.  Zo wordt de stage aanmelding naar de stagecoördinator van je opleiding gestuurd.

3. Je kunt de voortgang volgen en de ingevulde documenten terugvinden op het tabblad 'Overzicht' in Stage aanmelding-zaak

1. Het stage aanmelding formulier

3. Het Overzicht tabblad met links de voortgang en rechts de ingevulde documenten

Previous Article TABBLADEN DIE AUTOMATISCH WORDEN GEVULD
Next Article Internship - Applying for an internship in OSIRIS Case (OSIRIS Zaak)