OSIRIS

Opstarten Zaak t.b.v. thesebeoordeling

Updated on

Doel: Studenten kunnen een zaak opstarten ten behoeve van de thesebeoordeling

Voor: Studenten van de Faculteit der Sociale Wetenschappen

Login op Osiris Student. Selecteer op de Startpagina in de linker menubalk de knop 'Zaken'

Op de volgende pagina: klik op de rode '+' -knop onderin het scherm

Kies vervolgens voor de optie 'Thesebeoordeling ... ' (nb. de benaming van de te kiezen Zaken kan afwijken van de onderstaande afbeelding).

In het volgende venster is jouw opleiding geselecteerd. Klik vervolgens op 'INDIENEN' (nb. volg je meerdere opleidingen, dan zie je in dit overzicht ook de andere opleidingen staan die je volgt).

Je Zaak is nu succesvol ingediend (opgestart). Klik nu op 'Upload these ' in het grijze venster om je these te uploaden.

Het volgende venster verschijnt (aan de rechterkant).

Klik vervolgens op de knop 'THESE UPLOAD' en vul de ontbrekende (verplichte*) gegevens in in het vervolgvenster. (nb. in sommige gevallen komt het voor dat de Eerste en Tweede Beoordelaar al voor je zijn ingevuld. Je hoeft deze dan dus niet meer in te vullen).

Om de these te uploaden kies je voor de knop 'SELECTEER EEN BESTAND'.

Let op. De these moet als PDF bestand ingeleverd worden en mag niet groter zijn dan 20MB! Is je PDF bestand groter dan 20 MB, volg  dan deze eenvoudige stappen om je PDF bestand te splitsen in meerdere bestanden. Je kunt deze dan als extra bijlage(n) uploaden (maximaal 5 bestanden).

Vul nadat je je these hebt toegevoegd desgewenst nog een Opmerking toe (optioneel) en klik tot slot op de knop 'OPSLAAN' (je krijgt een melding 'Formulier opgeslagen').

Het formulier is nu opgeslagen.

Controleer tot slot alle gegevens en klik dan op de knop 'SUBMIT'.

Je taak is nu afgehandeld (er verschijnt een melding in beeld 'Taak afgehandeld'). Je these is nu ingediend en klaar om te worden beoordeeld.

Notabene. Je ziet in bovenstaand venster een Deadline voor het inleveren van je these staan (in dit geval 03-07-2023). Als deze deadline verstreken is en je hebt de these nog niet ingediend, dan wordt je Zaak geannuleerd. Het is dan niet meer mogelijk de these in te dienen. Neem dan contact op met je begeleider.

Opmerking. Nadat je je these hebt ingediend ontvang je hiervan een bevestiging per mail van Ouriginal (met als Onderwerp: [Ouriginal] Confirmation of receipt ... ), de plagiaatcontrole software tool van de Radboud Universiteit. Deze mail is enkel ter kennisneming, je hoeft er verder niks mee te doen!

Je kunt dit venster sluiten door terug te gaan naar de Startpagina via de Thuis knop (linksboven in de menubalk).

Hoe volg je de voortgang van je (lopende) Zaak?

Je these zal nu binnen een bepaalde termijn worden beoordeeld. Wanneer het cijfer is vastgesteld, ontvang je hierover een e-mail. Ook is de voortgang van je (lopende) Zaak ten alle tijden te volgen via de knop 'Zaken' in de linkermenu balk op de Startpagina.

Klik in het volgende venster op (de naam van) je lopende Zaak.

Vervolgens verschijnt (aan de rechterkant) een overzicht met de voortgang van je Zaak.

En tot slot vind je onder het tabblad 'DOCUMENTEN & FORMULIEREN' je ingeleverde these terug.

Next Article Hoe leg ik toetsresultaten vast? (SOW)