OSIRIS

Inschrijving minor én (inter)disciplinair pakket

Updated on

In deze handleiding wordt stap voor stap uitgelegd hoe je je kunt inschrijven voor een minor van 40 EC, inclusief het bijbehorende (inter)disciplinaire pakket.Dit is van toepassing voor studenten die in september 2018 of later met hun bacheloropleiding zijn gestart.
Let op: niet-Letteren studenten kunnen stap 1 tm 3 zelf niet doorlopen. Zij kunnen dat aan het STIP vragen. 


Volg de onderstaande stappen om ervoor te zorgen dat alle cursussen op de juiste plek in je Studievoortgangsoverzicht (SVO) komen te staan.

1. Login op Osiris Student. Kies voor Inschrijven  >  kies vervolgens Specialisatie

 

2. Kies in het scherm Inschrijven specialisatie voor één van de 11 thematische minoren, de buitenlandminor of de educatieve minor. Kijk hier voor informatie over het aanbod.

 

3. 'Bevestig' de inschrijving op het volgende scherm!

 

4. Nu kun je onder Minor voor het (inter)disciplinaire pakket kiezen. (Deze stap is niet van toepassing op de Educatieve - en de Buitenland minor)

 

5. Tip: Zoek binnen het grote aanbod aan minoren op het trefwoord 'disciplinair' of 'interdisciplinair'.

 

6. 'Bevestig' wederom de inschrijving op het volgende scherm!

 

7. Onder Toon mijn inschrijvingen kun je de gekozen pakketten controleren.

 

8. Kies in het scherm Mijn inschrijvingen voor Specialisatie en/of Minoren om jouw keuzes te controleren. Vanaf nu zijn deze ook zichtbaar in je Studievoortgangsoverzicht (SVO).  

*Mocht je je willen uitschrijven, dan kan dat ook in dit scherm middels de knop Uitschrijven rechtsboven.

 

9. Nu je je voor de minor (via Specialisatie) en het (inter)disciplinaire pakket (via Minor) hebt ingeschreven, moet je je nog inschrijven voor alle afzonderlijke cursussen die je wilt volgen. Kies voor Inschrijven > kies vervolgens Cursus.

Geef onder Mijn programma aan dat je wilt zoeken op de cursussen uit de zojuist gekozen minor en het (inter)disciplinair pakket.

Let op: Voor een cursus van een andere faculteit (cursuscode MAN-.. of FTR-..) kun je je soms niet zelf inschrijven . Raadpleeg in dat geval de toelichting bij het interdisciplinaire pakket in de minorgids. Waarschijnlijk wordt daarin aangegeven dat je een email naar het STIP Letteren ([email protected]) moet sturen met het verzoek jou voor de betreffende cursus(sen) in te schrijven. Vergeet niet om de cursuscode(s) te vermelden.

Previous Article Internship - Applying for an internship in OSIRIS Case (OSIRIS Zaak)
Next Article Registration for a minor and (inter)disciplinary package