OSIRIS

Hoe wordt een werkstroomproces voor een of meerdere cursussen gestart?

Updated on

Nadat de cursussen in OSIRIS zijn gekopieerd naar het volgende collegejaar kan voor  de cursussen een werkstroomproces worden opgestart. Omdat de gekopieerde cursussen van het volgende collegejaar op "concept" staan zijn de cursussen dus nog niet zichtbaar in OSIRIS Student of de OSIRIS Studiegids. Het proces van consolideren en definitief maken van cursussen is op geen enkele manier verbonden met het proces van het doorlopen van de redactiestappen. In deze werkinstructie wordt getoond hoe de LFB-er voor  de nieuw gekopieerde cursussen een werkstroomproces opstart.

Start het werkstroomproces voor de concept cursussen van het volgende jaar

Start het werkstroomproces voor de concept cursussen van het volgende jaar

Nadat je de definitieve cursussen van het huidige jaar hebt gekopieerd naar het volgende jaar, kun je er een werkstroomproces voor opstraten. Ga als volgt te werk.

  1. Ga naar menu 1.1
  2. Selecteer alle cursussen van het volgende collegejaar (allemaal concept cursussen want net gekopieerd uit het huidige jaar)
  3. Selecteer de cursussen waarvoor je het werkstroomproces wil opstarten, dat hoeven ze niet allemaal te zijn maar het kan wel. Je zou op basis van de filtering in kleinere groepjes kunnen opstarten.
  4. Klik bij acties op "Start werkstroom proces"
  5. Selecteer het gewenste werkstroomproces ( "Invoeren cursusgegevens door docent")
  6. Klik op de knop "Start". Boven in de taakbalk van het scherm komt nu te staan voor hoeveel rijen het werkstroom proces is opgestart (bijvoorbeeld: "De actie 'Start werkstroom proces' is succesvol uitgevoerd voor 41 rij(en).")

Vanaf dit moment kunnen de behandelaars de cursus gaan bewerken in OSIRIS Catalogus (http://sis.ru.nl/osiris_catalogus). Ze hebben hiervan niet expliciet een mail gekregen.

Previous Article Hoe wordt een organisatieonderdeel aan een rol en een medewerkergroep gekoppeld?
Next Article Hoe kun je de gestarte werkstroomprocessen managen?