OSIRIS

Hoe kan ik een door de docent of secretariaat goedgekeurde invoer goedkeuren?

Updated on

Een docent of secretariaat keurt een cursus goed (in de eerste stap INVOER). Daarna komt die cursus beschikbaar voor de controleur. Deze kan op zijn beurt de cursus ook weer goedkeuren waarna het werkstroomproces is afgerond. In deze werkinstructie wordt beschreven hoe dat in zijn werk gaat.  

Voorwaarden om de controle stap te kunnen uitvoeren

Om de stap "Controle" te kunnen uitvoeren moet je als medewerker aan de volgende voorwaarde voldoen:

  1. Je bent lid van de medewerkergroep CAT-CONTROLE van jouw faculteit
  2. Je hebt het profiel VSS_STUDIEGIDS_CONTROLE bij jouw faculteit.

Goedkeuren van een cursus

Goedkeuren van een cursus

Om een cursus goed  te keuren ga je als volgt te werk.

  1. Log in en zoek de cursus op. Dat kun je doen door te zoeken op het type 'stap'. Wanneer je zoekt op "Controle" dan krijg je alle cursussen te zien die op dat moment ter controle worden aangeboden aan jou.
  2. Selecteer de cursus om te gaan bewerken.

Keur de geselecteerde cursus goed

Keur de geselecteerde cursus goed

Om de cursus goed te keuren ga je als volgt te werk.

  1. Klik op de link "Goedkeuren". Er volgt een dialoogvenster met de bevestiging van de goedkeuring. Daarna is deze cursus niet meer zichtbaar in OSIRIS Cursusinvoer, omdat de laatste processtap is afgerond. De cursus is nog wel zichtbaar in OSIRIS Basis. (zie volgende stap)
  2. Klik op OK om de bevestiging weg te klikken.

Afgeronde processen opzoeken in OSIRIS Basis [optioneel]

Afgeronde processen opzoeken in OSIRIS Basis

Deze actie is niet noodzakelijk om uit te voeren, maar een mogelijkheid om overzicht te scheppen in de afgehandelde cursussen.  


Om de goedgekeurde cursussen waarvan beide stappen zijn goedgekeurd op te zoeken moet je inloggen in OSIRIS Basis. Uiteraard moet je daar voldoende rechten hebben . Ga als volgt te werk.

  1. Ga naar menu > Onderwijs > Cursus > Werkstroom processen (1.1.27)
  2. Selecteer de cursussen van jouw faculteit
  3. Selecteer zowel de actieve als de afgeronde processen en klik op de knop "Zoek"
  4. Selecteer nu in het filter de afgeronde processen en klik op enter.
Previous Article Hoe kan ik een door de docent of secretariaat goedgekeurde invoer afkeuren?
Next Article Hoe kun je in één handeling een groep cursussen goedkeuren?