OSIRIS

Hoe selecteer je cursussen die het redactieproces in cursusinvoer hebben doorlopen om deze vast te stellen?

Updated on

Deze handleiding is bedoeld voor LFB-ers.

Het redactieproces heeft geen invloed op de status van de cursus. De cursus dient "Definitief" (vastgesteld) te zijn om zichtbaar te zijn in OSIRIS Onderwijscatalogus. Daarom moeten de cursussen die 'succesvol' het redactieproces hebben doorlopen, nog worden geconsolideerd en vastgesteld. Waarschijnlijk zijn de cursussen tijdens het redactieproces al geconsolideerd zodat ze naar het roostersysteem worden doorgezet. Maar dan blijft dus de actie over om de cursussen definitief te maken. In deze werkinstructie wordt uitgelegd hoe je de cursussen die succesvol het redactieproces hebben doorlopen, kunt selecteren om ze vervolgens in een handeling definitief te maken.

Selecteer de cursussen die in cursusinvoer zijn afgerond

OSIRIS - 19.40S03 - OSI6ACC - Google Chrome

Om de cursussen te selecteren waarvoor een werkstroomproces gereed is kies je in menu 1.1. via Uitgebreid zoeken de niet-definitieve en afgeronde cursussen van het betreffende werkstroomproces.

Klik op de Zoeken.

Selecteer de cursussen en stel ze vast

Selecteer de cursussen en stel ze vast

selecteer de cursussen en stel ze vast (eventueel via consolideren).

Nu is de status van de cursussen die in het redactieproces zijn afgerond Definitief geworden op cursusniveau en zijn ze zichtbaar in OSIRIS Student en de OSIRIS Onderwijscatalogus.  

Previous Article Hoe kun je de gestarte werkstroomprocessen managen?