OSIRIS

Hoe kan ik de resultaten van de EvaluatieService inlezen?

Updated on

Doel: Het omzetten van gegevens uit het bestand van de EvaluatieService naar het Osiris inlees bestand.

Voor wie: Deze werkinstructie is bestemd voor medewerkers die nagekeken resultaten door de EvaluatieService (Multiplechoice toetsen) inlezen in Osiris Docent.

Maak een Osiris inleesbestand aan. Doe dit volgens werkinstructie. Laat de kolomkoppen staan en verwijder de studenten.

Voeg aan het tabblad score in het EvaluatieService bestand de kolommen TOETSDATUM (1) en RESULTAAT (2) toe. 

Kopie van bijlage 1 - bestand evaluatieservice_test - Excel
Kopie van bijlage 1 - bestand evaluatieservice_test - Excel

Zet de toetsscore om in een cijfer op basis van de gehanteerde normering. Een mogelijke manier om dit te doen is door de studenten te sorteren op TOETSSCORE.

  1. Selecteer de volledige kopregel (kolom namen) en druk gelijktijdig op CTRL+SHIFT+<pijltje naar beneden>
  2. Nu zijn al de student regels geselecteerd.
  3. Ga naar aangepast sorteren.
  4. Geef aan dat de gegevens kopteksten bevatten.
  5. Sorteer op de kolom TOETSSCORE
  6. En klik OK
  7. Nu kan vrij eenvoudig het corresponderende cijfer op basis van de normering genoteerd worden bij de studenten.
Kopie van bijlage 1 - bestand evaluatieservice_test - Excel
Kopie van bijlage 1 - bestand evaluatieservice_test - Excel
  1. Kopieer nu de kolommen Deelnemer, Naam, Toetsdatum en Resultaat (zonder kolomkoppen) vanuit het EvaluatieService bestand naar het Osiris inlees bestand. De volgorde in de kolom NAAM is niet relevant.
  2. Vul de gegevens aan met de Toetsdatum en lees het bestand in Osiris in volgens de werkinstructie.
bijlage 3 - Resultaten_SOW-PWB1060_Tentamen11-11-2019_1141 kopie  [Alleen-lezen] - Excel
Previous Article Hoe kan ik de resultaten uit mijn deelnemerslijst inlezen?
Next Article Hoe kan ik een deelnemerslijst per werkvormgroep maken?