OSIRIS

Hoe vul ik de resultaten in een deelnemerslijst in?

Updated on

Een  excel bestand met resultaten kan eenvoudig worden ingelezen. In deze instructie staat aan welke eisen dit bestand moet voldoen om te kunnen worden ingelezen.

Het inlezen van een bestand met resultaten kan alleen met een bestand van het formaat xlsx, en met de indeling zoals hieronder getoond. Let bij het invoeren van resultaten in het excel sheet erop dat er aan de velden die al zijn ingevoerd niets wordt gewijzigd, omdat er anders tijdens het importeren in OSIRIS fouten zullen ontstaan. 

Het bestand dat is gemaakt ziet er uit zoals bovenstaand.

1. In de kolom "Toetsdatum" dient de datum van de toets te worden ingevuld. Deze mag alleen liggen tussen de eerste datum van het blok waarin de toets valt, en de datum van vandaag (het is dus niet mogelijk om een resultaat in de toekomst te geven).

2. In de kolom resultaat moet het resultaat per student worden ingegeven.Let op dat hier geen excel formule in staat, want dat leidt tot foutmeldingen bij het importeren. Tevenms moet het in te vullen reasultaat zijn toegestaan in de getoonde Resultaatschaal.

Het is niet noodzakelijk om alle studenten van een resultaat te voorzien. Wel moet een resultaat altijd een toetsdatum hebben.  

Wanneer je resultaten van verschillende onderdelen / vragen  in een Excel zet en vervolgens een eindresultaat berekent over de verschillende onderdelen / vragen door bijvoorbeeld het gemiddelde te berekenen, dan kan het zijn dat er een resultaat uitkomt dat op meerdere decimalen eindigt. OSIRIS zal alleen resultaten accepteren die voldoen aan het maximaal aantal decimalen dat is ingesteld bij de cursus (meestal is dat 2).  De kolom met in te lezen resultaten zal dus een maximaal aantal decimalen moeten hebben. Gebruik de Excel functie "=AFRONDEN(getal;aantal decimalen)" om het resultaat af te ronden op het maximaal toegestane aantal decimalen.  

Opslaan van het bestand

Nadat je de resultaten hebt ingevoerd moet je het bestand opslaan. Doe dit bij voorkeur op een netwerkschijf onder je eigen naam, zodat het bestand alleen door jezelf kan worden gelezen. Verwijder het bestand nadat het is ingelezen, zodat er nooit een 'datalek' kan ontstaan doordat het bestand door onbevoegden is 'gevonden'.

Previous Article Hoe kan ik een excellijst met deelnemers van de toets maken om resultaten mee in te lezen?
Next Article Hoe kan ik de resultaten uit mijn deelnemerslijst inlezen?