OSIRIS

Hoe kan ik een student toevoegen aan de deelnemerslijst van een toets?

Updated on

Een docent kan een student die niet is aangemeld voor een toets deze alsnog op de deelnemerslist te plaatsen. Echter niet elke faculteit staat dit de docenten toe. Reglementair dienen studenten zich altijd aan te melden voor een toets. Het is afhankelijk van het beleid van de faculteit of een docent recht heeft om zelf studenten die zich niet hebben aangemeld aan de deelnemerslijst toe te voegen. In deze werkinstructie staat beschreven hoe het toevoegen van studenten aan een deelnemerslijst in zijn werk gaat.,  

Selecteer de cursus / toets

Selecteer de cursus waarvoor resultaten ingevoerd moeten worden.

Selecteer de actie 'Toevoegen student'

Kies in het actiemenu de optie "Toevoegen student".

Let op: alleen als voor de betreffende faculteit geldt dat het docenten is toegestaan studenten toe te voegen aan de deelnemers lijst, heeft de gebruiker deze optie!

Zoek de toe te voegen student op

In het pop-up scherm kan nu de student die toegevoegd moet worden, worden opgezocht.

  1. zoek de toe te voegen student op
  2. selecteer de student door de checkbox aan te vinken.
  3. klik op de knop "Toevoegen"

De student is nu ingeschreven, er wordt onder in het scherm een notificatie gegeven dat de actie is geslaagd.

Het is ook mogelijk om meerdere studenten in één keer toe te voegen door bij meerdere studenten de checkbox aan te vinken.

Wanneer je een student niet voorkomt op de lijst van een toets, kan dat meerdere oorzaken hebben. Die kunnen van administratieve aard zijn (student is vergeten zich aan te melden), of van inhoudelijke aard, de student voldoet mogelijk niet aan de ingangseisen van de cursus of de toets. OSIRIS controleert deze ingangseisen bij de aanmelding van de student. Wanneer je als docent de student toevoegt aan de deelnemerslijst dan wordt er niet gecontroleerd op  mogelijke ingangseisen. Daarmee worden deze ingangseisen dus expliciet genegeerd!

Previous Article Hoe kan ik een deelnemerslijst per werkvormgroep maken?
Next Article Hoe kan ik resultaten invoeren als vervanger van een collega?