OSIRIS

Hoe vind ik studentinformatie in OSIRIS Begeleider en hoe kan ik deze gebruiken en wijzigen?

Updated on

Navigatie in het hoofdmenu

De navigatie in het hoofdmenu is als volgt.

 1. Het Menu met alle opties van OSIRIS Begeleider
 2. De balk op de homepage op 'Student'.
  nb menuoptie 'Student' is alleen zichtbaar voor studieadviseurs, begeleiders enz.
 3. Het "blokjes icoon" om vanuit een bepaald scherm terig te keren naar het hoofdmenu

Studenten selecteren

Studenten selecteren

Om studenten te selecteren ga je als volgt te werk.

 1. Kies voor de eigen, gekoppelde studenten,
 2. Vul het filter in, bijvoorbeeld voor het studentnummer
  NB: de opgegeven zoekwaarden worden uitgevoerd alsof er een wildcard achter is geplaatst. Bijvoorbeeld: zoeken op studenten van opleiding LET-M-TAALW geeft ook de studenten van opleiding LET-TAALW-RS. Om de zoekwaarden te begrenzen kun je er een ; (puntkomma) achter plaatsen.
 3. In plaats van zelf de filters in te vullen kun je ook voorgedefinieerde filters gebruiken, Zoals "laatste selectie" die de selectie neemt die je de laatste keer hebt ingegeven, of "Mijn studenten (OSIRIS)".
 4. Klik op 'zoek' om de zoekopdracht met de gekozen filteropties uit te voeren.

De filteropties die vbeschikbaar zijn worden onderhouden door de lokaal functioneel OSIRIS beheerder van de faculteit. Mocht je een filteroptie willen hebben die niet beschikbaar is, neem dan contact met de lokkaal beheerder op.

Je kunt het filter dat je het meeste gebruikt instellen als 'default selectie' (zie onderstaand). Dit wordt (per faculteit) bewaard en zo heb je altijd de meest handige selectie beschikbaar bij het opstarten van het scherm.  

OSIRIS Docent & Begeleider - Google Chrome

De geselecteerde studenten worden gepresenteerd.

De geselecteerde studenten worden gepresenteerd.

Door op een student te klikken vind je meer informatie.

Basisgegevens

Basisgegevens

Personalia, contactgegevens, (voor)opleidingsinformatie, behaalde examens en vrije velden worden getoond.

Vrije velden

Vrije velden

Onderaan het scherm met Basisgegevens vind je de 'Vrije velden' die aan de betreffende student gekoppeld zijn. Door te klikken op 'Wijzig' kom je in het volgende scherm:

Vrije velden toevoegen

Vrije velden toevoegen

(1) Door te klikken op 'Toevoegen vrije velden' opent een window met beschikbare vrije velden. De velden kunnen doorzocht worden op 'omschrijving' of 'rubriek'. Door vrije velden (3) aan te vinken en op (3) 'OK' te klikken, worden deze toegevoegd bij de student.

Vrije velden invoeren en opslaan

Vrije velden invoeren en opslaan

De toegevoegde vrije velden kunnen op (1) (2) verschillende manieren van verdere informatie worden voorzien en (3) opgeslagen bij de student.

Begeleiding

Begeleiding

De volgende functionaliteit wordt met dit scherm ontsloten:

 1. Historische informatie over de opleidingen van de student is te raadplegen
 2. De begeleiders waaraan de student is gekoppeld zijn te raadplegen, waarbij emailadres jouw default emailprogramma zal opstarten om een mail te kunnen versturen
 3. Voorzieningen kunnen worden toegevoegd.

Notities

Notities

Gebruikers kunnen op de volgende manier het standaard beveiligingsniveau van notities instellen:

Documenten (met de invoering van het project PAPYRUS zullen hier de voor de begeleider zichtbare documenten worden getoond).

Documenten (met de invoering van het project PAPYRUS zullen hier de voor de begeleider zichtbare documenten worden getoond).

Inschrijvingen

Inschrijvingen

Resultaten overzicht

Resultaten overzicht

Het scherm met de door de student behaalde resultaten ziet er als volgt uit.  

 1. zoekveld om binnen  de gevonden cursussen te kunnen zoeken
 2. sorteermogelijkheden van de gevonden cursussen
 3. het resultaat dat de student voor de toets behaalde
 4. de toetsdatum van het resultaat
 5. door te klikken op het grafiekicoontje kan per resultaat de resultaatverdeling per toetsgelegenheid worden bekeken. Het gaat hier dus niet om de resultaatverdeling over meerdere gelegenheden, maar de gelegenheid waar de student aan heeft deelgenomen. In dit voorbeeld heeft de student een 6 gehaald, terwijl er gemiddeld een 7,6 werd gescoord, door 125 deelnemers. 99,2 proces slaagde daarmee.

 

 

Voortgang raadplegen

Voortgang raadplegen

Het studievoortgangsoverzicht (SV)) kan op dit scherm worden geraadpleegd. Het overzicht bevat een aantal onderdelen.

 1. Met deze vinkjes kun je het SVO beperken of juist uitbreiden
 2. De opleiuding waarvoor het SVO geldt
 3. Voortgangsindicator: dit geeft grafisch weer hoe ver de student is in het geselecteerde examenprogramma.
 4. Geeft weer welke examens reeds zijn behaald (inclusief de examendatum) en geeft een samenvatting van het huidige examenprogramma.
 5. Kies hier het betreffende examen. Een bachelor examen bestaat uit een propedeuse examen en een bachelor examen.
 6. Hier wordt een optelling van de punten getoond. In de op de donkere balk worden respectievelijk het totaal aantal te behalen punten van het examenprogramma getoond en de werkelijk door de student behaalde punten. Daaronder wordt op een later niveau een opltelling getoond, in dit geval van de "verplichte vakken" in het examenprogramma. In bovenstaand voorbeeld gaat het om 45 behaalde punten vanm de 45 te behalen punten in de verplichte vakken.
 7. Hier worden de cursussen die de student heeft behaald getoond (afhankelijk van de vinkjes die bij 1. zijn gezet.  Per cursus worden de afgelegde toetsen getoond. en het totaal cijfer (het zogenaamde "geldend resultaat".

Studieadvies

Studieadvies

Op dit scherm worden de uitgebrachte studieadviezen getoond. Naast het BSA worden er mogelijk ook andere adviezen getoond, zoals bijvoorbeeld het advies dat in het kader van de wet MOMI door de instelling wordt afgegeven.  

Afdrukken (printen)  rapporten van een student

Afdrukken (printen)  rapporten van een student

Een aantal overzichten van de student kan worden afgedrukt.Om dit te doen ga je als volgt te werk:

 1. Ga naar het tabblad "Rapporten"
 2. Kies een van de beschikbare rapporten
 3. Onder in de menubalk van de browser zal het opgevraagde rapporet als PDF worden getoond. Klik erop en het zal zich openen in de default PDF reader

Per student een actie kiezen

Per student een actie kiezen

Door op het "..." icoon te klikken selecteer je de opties die je kunt uitvoeren voor alle geselecteerde studenten. De mogelijkheden zijn:

 1. Toevoegen van persoonlijke kenmerken. Dit zijn kenmerken of "labels" die je persoonlijk aan studenten toekent. Je kunt er meerdere aan een student toekennen. Andere gebruikers of studenten kunnen deze labels niet zien. Verwijderen van labels gaat op gelijke wijze.
 2. Verstuur e-mail. Let op je verstuurt hier een e-mail mb.v. je default e-mail programma. De mail zal dus niet als mededeling in OSIRIS terechtkomen en zichtbaar zijn bij de student in OSIRIS. De mailadressen worden in het 'bcc' veld van outlook geplaatst zodat de geadresseerden de  adressen van de andere geadresseerden niet kunnen zien.
 3. Maak een nieuwe notitie. Dit kan voor één enkele student of voor een groep. In dat geval wordt de tekst.bij alle studenten geplaatst  
 4. Maak een pasfotolijst van alle geselecteerde studenten
 5. Maak een excel bestand van alle geselecteerde studenten.
 6. Maak een groslijst van alle geselecteerde studenten
 7. Maak een studentgroep van alle geselecteerde studenten

Meerdere studenten selecteren om een actie mee uit te voeren

Meerdere studenten selecteren om een actie mee uit te voeren

Om een actie met meerdere studenten te kunnen uitvoeren ga je als volgt te werk.

 1. door op het vinkje te klikken komt een selectietool beschikbaar
 2. selecteer nu de gewenste  studenten
 3. Kies de acties die je voor de geselecteerde studenten  wil uitvoeren.

Alle gevonden studenten selecteren

Alle gevonden studenten selecteren

Wanneer je een set studenten hebt gevonden en alle studenten in één keer wil selecteren om er een actie voor uit te voeren ga je als volgt te werk.

 1. Klik op het vinkje boven de geselecteerde studenten om de selectie optie te krijgen
 2. Klik op het menu icoontje naast het vinkje
 3. Klik nu op de menuoptie "Selecteer alle rijen".

Daarna kan voor alle geselecteere rijen de actie worden uitgevoerd. Uiteraard kunnen  op deze manier ook alle rijen worden gedeselecteerd.

Previous Article Handleiding OSIRIS Zaak
Next Article Hoe maak je een notitie aan voor een student?