OSIRIS

Opslaan formulier met testresultaten (voor ASB psychologen)

Updated on

Doel: In deze instructie wordt getoond hoe een document met testresultaten van eendoor de studentenpsycholoog uitgevoerde test kunnen worden opgeslagen in het studenten dossier.

Voor wie: ddeze instructie is  bedoeld voor student psychologen  

Ga naar: > Student > Basisgegevens

OSIRIS Docent & Begeleider - Google Chrome

Zoek de student waarvoor je het bestand met testgegevens wil vastleggen. Klik vervolgens op de badge van de gevonden student.

Ga naar notities

OSIRIS Docent & Begeleider - Google Chrome

ga naar het tabblad Notities, en klik op 'Nieuwe notitie'.

Maak een nieuwe notitie op basis van een formulier

OSIRIS Docent & Begeleider - Google Chrome

Ga nu als volgt te werk.

  1. Selecteer het onderwerp van de notitie
  2. Selecteer het type notitie:  ASB Psychologen
  3. Selecteer in het veld 'Vastleggen via formulier/Tekst' de optie 'Testresultaten Student Psychologen(NOT-PSY-TESTDOC)
  4. Klik op de knop 'Bestand kiezen' en selecteer het testdata bestand.
  5. Klik op opslaan

het bestandsformaat mag alleen van het type .doc, .docx of .pdf zijn, en niet groter dan 1 MB.

De student zal in OSIRIS Student een notitie zien staan zoals onderstaande afbeelding. Hij / zij kan niet het bestand zelf zien, niet als onderdeel van de notitie en ook niet als onderdeel van de documenten in het studentendossier.  

Psychologen kunnen het formulier wel raadplegen in OSIRIS Dcoent / begeleider. zie onderstaande afbeelding.

OSIRIS Docent & Begeleider - Google Chrome
Previous Article Opvragen intakeformulier SLB en Trainers
Next Article Bewaartermijn notities