OSIRISOSIRISOSIRIS Docent - Begeleider Resultaten (voor docenten)Waar kan ik de eindresultaten (geldende resultaten) van een cursus vinden?

Waar kan ik de eindresultaten (geldende resultaten) van een cursus vinden?

Zodra een student op alle deeltoetsen van een cursus voldaan heeft wordt een geldend resultaat (eindresultaat) berekend. Dit resultaat is niet zichtbaar bij de toetsen zelf: immers, hier staan per toets en toetsgelegenheid resultaten vermeld.

Bij de acties van een toets is het mogelijk een overzicht te genereren van de geldende resultaten van de betreffende cursus.

Dit doe je als volgt

1. klik voor het zichtbaar krijgen van de beschikbare acties op de 3 puntjes en kies voor "Afdrukken Geldende resultaten per cursus":

2. Een rapport wordt gegenereerd en verschijnt linksonder in beeld:


   

3. Als je dit rapport opent vind je voor alle studenten met een geldend resultaat voor de cursus dit resultaat (gele markering) met daaronder de deeltoetsresultaten (inclusief  weging)

: