OSIRISOSIRISOSIRIS Docent - Begeleider Begeleiding (voor studieadviseurs, mentoren enz.)Hoe registreer ik een voorziening bij een student? (Begeleider)

Hoe registreer ik een voorziening bij een student? (Begeleider)

Voor wie: deze werkinstructie is bedoeld voor studieadviseurs die in Osiris Begeleider StudentGebondenVoorzieningen vastleggen.

Ga naar: Student > Zoek de student op > Begeleiding > Voorzieningen

  1. Klik op 'Nieuwe voorziening'om een nieuwe voorziening te registreren.
  2. Klik op de 3 puntjes achter een bestaande voorziening om deze te wijzigen of verwijderen.

Registreren nieuwe voorziening

1. Selecteer de gewenste voorziening.

2. Voer vervolgens optioneel een Toelichting (1) en een Geldigheidsperiode (2) (klik op kalendertje) in.

3. Het is verplicht om aan te geven of het een Standaard toegekende voorziening (3) betreft of niet. Bij ja wordt de voorziening altijd automatisch aan de student toegekend op het moment van inschrijven op een toets. Bij nee dient de student bij het inschrijven de voorziening zelf aan te vinken.

OSIRIS Docent & Begeleider - Google Chrome

Klik op 'Opslaan', de voorziening is geregistreerd.

OSIRIS Docent & Begeleider - Google Chrome

Periode verlengen

LET OP! Wanneer de geldigheidsperiode van de voorziening verlengt mag worden doe dat dan door een NIEUWE voorzieningsregel voor de verlengde periode aan te maken. Dus NIET door de datums bij de bestaande voorziening te wijzigen. Bij het aanmaken van een NIEUWE regel controleert Osiris of er al inschrijvingen gedaan zijn op toekomstige toetsen waarbij de student recht heeft op de voorziening en wordt deze voorziening met terugwerkende kracht TOEGEKEND, bij WIJZIGEN gebeurt dit NIET.