OSIRISOSIRISOSIRIS Docent - Begeleider Resultaten (voor docenten)Hoe kan ik een ingevoerd resultaat wijzigen?

Hoe kan ik een ingevoerd resultaat wijzigen?

Docenten hebben de mogelijkheid om binnen een termijn van 15 werkdagen reeds ingevoerde en ondertekende/vastgestelde resultaten in OSIRIS Docent te corrigeren. 

Ga naar de reeds ingevoerde resultaten die gecorrigeerd moeten worden

Klik rechts naast de resultaatregel op de drie puntjes …. Er komen nu 2 opties tevoorschijn:

  • Details toetsresultaat
  • Corrigeer toetsresultaat

Klik op Corrigeer toetsresultaat.

Klik op Ja.

Het resultaat is nu corrigeerbaar. Voer het nieuwe resultaat in en onderteken dit resultaat zoals gebruikelijk (Elektronisch of Handmatig).

Ga terug naar het overzicht.

Na verwerking wordt nu de melding getoond Resultaat is gecorrigeerd.