OSIRISOSIRISOSIRIS Docent - Begeleider Resultaten (voor docenten)Hoe onderteken ik ingevoerde resultaten elektronisch?

Hoe onderteken ik ingevoerde resultaten elektronisch?

Electronisch ondertekenen is mogelijk in release 6.17.2 welke in januari 2018 in productie is gegaan. Voordat het ondertekenen mogelijk is, moet een docent echter eerst nog worden geidentificeerd ("gevet") om zo te zorgen voor extra zekerheid over de identiteit en het eingenaarschap van de token (de telefoon). De Radboud Universiteit streeft ernaar om in 2018 per faculteit alle docenten die dat willen te identificeren en daarmee dus toegang te geven tot het electronisch ondertekenen.      

De door een docent ingevoerde resultaten van studenten kunnen ook elektronisch worden ondertekend. De resultaten zijn dan direct vastgesteld en daardoor direct zichtbaar voor de student in OSIRIS Student. Voor het elektronisch ondertekenen van resultaten is een smartphone met een  app of een Yubikey nodig. Ook dient de docent geregistreerd te staan als gebruiker van de app, om zo extra zekerheid te hebben dat de docent ook daadwerkelijk degene is die de resultaten invoert. vergelijk dit met elektronisch bankieren.

Bij sommige faculteiten hebben docenten de mogelijkheid om gedurende een korte periode elektronisch ondertekende en daarmee vastgestelde resultaten alsnog te corrigeren. Aangezien studenten alle vastgestelde resultaten te zien krijgen, betekent dit dat studenten in dergelijke gevallen zowel het originele als het gecorrigeerde resultaat hebben kunnen zien.

In deze werkinstructie wordt getoond hoe het elektronisch ondertekenen van resultaten in zijn werk gaat.

Om resultaten elektronisch te ondertekenen ga je als volgt te werk

  1. Klik na het invoeren van de resultaten op de knop "ONDERTEKENEN" en vervolgens op de knop "ELEKTRONISCH ONDERTEKENEN"

Nu krijg je de onderstaande pagina te zien.

SURFsecureID Gateway - Google Chrome

(bij gebruik van sms of Yubikey zie ook https://wiki.surfnet.nl/display/SURFtoolbox/SURFsecureID)

Ondertekenen met Yubikey, klik op 'Select' naast Yubikey en volg de instructies op het scherm.

SURFsecureID Gateway - Google Chrome

Ondertekenen met de App.

Maar tegelijk krijg je ook een push-notificatie op je smart-phone

Op je smart-phone neem je nu de volgende stappen:

  1. Hier zie je de pushnotificatie van de "Tiqr" app.
  2. Selecteer de notificatie door er op te klikken
  3. Je komt nu in het scherm van Tiqr, klik op de knop "OK"
  4. Nu voer je de 4-cijferige code in die je bij het instellen van de app hebt opgegeven, en je klikt op "OK"

Het scherm van je PC of Tablet, zal nu automatisch terug schieten naar OSIRIS en de zojuist vastgestelde resultaten tonen met daarachter de status "vastgesteld". De resultaten zijn nu vastgesteld. dat betekent dat vanaf dit moment de studenten de resultaten ook te zien krijgen in OSIRIS Student. Ze krijgen ook een push notificatie via de studenten app dat ze een resultaat hebben ontvangen.

Stel nu dat er op de een of andere manier géén push notificatie op de smartphone is verschenen, dan moet je het volgende doen.

De onderstaande pagina staat nog steeds op je PC of tablet. Klik nu op de link "hier", zodat de  QR-code zichtbaar wordt. Scan nu deze code met de app door in de Tiqr app te kiezen voor "Scannen". Vervolgens zal net als in de vorige stap  op de smartphone een scherm worden getoond waarin je je pincode kunt invoeren. Wanneer je vervolgens op "OK"  klikt wiorden de toetsresultaten vastgesteld (zie vorige stap).