OSIRIS

Wat is een Traject? (MED)

Updated on

Deze instructie is bestemd voor medewerkers onderwijscoördinatie die in OSIRIS Basis met Trajecten werken. 

Op dit moment (voorjaar 2019) zijn Trajecten alleen toegankelijk voor medewerkers met het autorisatieprofiel V_TRAJECTEN of V_TRAJECTEN_RAADPLEEG. Deze profielen zijn door de LFB toe te kennen.

Een Traject is een planningstool in OSIRIS Basis waarmee voor een bepaalde groep studenten een combinatie van werkvormen, werkvormgroepen en toetsen geclusterd kunnen worden. 

Als deze werkvormen, werkvormgroepen en toetsen in een Traject zijn opgenomen, dan kan de groep studenten die dit onderwijs in deze samenstelling volgen in één keer voor al deze onderdelen worden ingeschreven.

Eenmaal ingeschreven is te controleren of studenten voldoen aan eventuele ingangseisen (op niveau van de cursus/toets), is door middel van een planningsscherm visueel inzichtelijk te maken hoe zo'n samengesteld traject er in de tijd uitziet, kunnen studenten worden herplaatst en kan per student de voortgang op de onderdelen in het Traject in OSIRIS Basis worden bekeken.

Trajecten worden per collegejaar ingericht.

Let op: Trajecten zijn niet zichtbaar in OSIRIS Docent/Begeleider of OSIRIS Student.

Relevante menunummers

De OSIRIS Volgmodule 'Trajecten' in ondergebracht in de volgende menunummers:

  • 2.4.60 Traject - Zoek
  • 2.4.61 Traject - Traject
  • 2.4.62 Traject - Inschrijven
  • 2.4.63 Traject - Planning

Per menu zijn er verschillende acties, afhankelijk van het profiel van de medewerker die gebruikt maakt van Trajecten.

Previous Article Hoe kunnen resultaten worden verplaatst? (MED)
Next Article Hoe maak ik een Traject aan? (MED)