OSIRIS

MA GNK: Welke overkoepelende Brightspace cursussen moeten in OSIRIS worden aangemaakt? (MED)

Updated on

Deze werkinstructie is bedoeld voor medewerkers Onderwijscoordinatie en beschrijft welke overkoepelende cursussen in OSIRIS moeten worden aangemaakt om Masterstudenten Geneeskunde (en hun docenten) toegang te geven tot Episode-gerelateerde cursusinformatie in Brightspace.

1. Cursussen collegejaar 2018 voor studenten vernieuwd curriculum

Ten behoeve van de instroom van co-groep 001 (tot en met 008 in augustus 2019) in het nieuwe master curriculum ("Curriculum 2015") dat start per januari 2019 ("Periode 5"), maken we in het collegejaar 2018-2019 in OSIRIS de volgende cursussen aan:

 • MED-AIMBS: Algemene Introductie Master Geneeskunde (Brightspace) - 1 werkvorm, 8 werkvormgroepen (een per co-groep vanaf periode 5)
 • MED-EP01BS: EP01: INT Geneeskunde (Brightspace) - 1 werkvorm, 8 werkvormgroepen (een per co-groep vanaf periode 5)
 • MED-EP02BS: EP02: NEU en PSY (Brightspace) - 1 werkvorm, 4 werkvormgroepen (een per co-groep vanaf periode 7)
 • MED-PFBS: Leerlijn Professionaliteit MA GNK(Brightspace) - 1 werkvorm, 8 werkvormgroepen (een per co-groep vanaf periode 5)

2. Cursussen collegejaar 2018 voor studenten van beide curriculumvarianten

We maken de volgende cursussen aan voor studenten van beide curriculum varianten, omdat de Brightspace-informatie niet wezenlijk zal verschillen:

 • MED-OWLBS: Coschap Ontwikkelingslanden (Brightspace) - 1 werkvorm waarin alle studenten worden opgenomen (geen onderscheid per co-groep)
 • MED-OZSBS: Onderzoeksstage MA GNK (Brightspace) - 1 werkvorm waarin alle studenten worden opgenomen (geen onderscheid per co-groep)
 • MED-WVBS: Wetenschappelijke vorming MA GNK (Brightspace) - 1 werkvorm waarin alle studenten worden opgenomen (geen onderscheid per co-groep)

3. Cursussen collegejaar 2018 voor studenten lopend curriculum

Ten behoeve van studenten die het mastercurriculum 2005 volgend, maken we in het collegejaar 2018-2019 in OSIRIS de volgende cursussen aan:

 • MED-05EP01BS: Episode 01 Curriculum 2005 (Brightspace) - wv-groepen voor co-groepen 223 t/m 230
 • MED-05EP02BS: Episode 02 Curriculum 2005 (Brightspace) - wv-groepen voor co-groepen 219 t/m 230
 • MED-05EP03BS: Episode 03 Curriculum 2005 (Brightspace) - wv-groepen voor co-groepen 215 t/m 230
 • MED-05EP04BS: Episode 04 Curriculum 2005 (Brightspace) - wv-groepen voor co-groepen 213 t/m 225
 • MED-05EP05BS: Episode 05 Curriculum 2005 (Brightspace) - wv-groepen voor co-groepen 223 t/m 230
 • MED-05EP06BS: Episode 06 Curriculum 2005 (Brightspace) - werkvormgroepen voor co-groepen 223 t/m 230
 • MED-05EP07BS: Episode 07 Curriculum 2005 (Brightspace) - wv-groepen voor co-groepen 223 t/m 230
 • MED-05EP08BS: Episode 08 Curriculum 2005 (Brightspace) - wv-groepen voor co-groepen 223 t/m 230
 • MED-05PFBS: Leerlijn Professionaliteit Curr. 2005 MA GNK(Brightspace) - wv-groepen voor co-groepen 223 t/m 230

LET OP:

Zet in eerste instantie de parameters met betrekking tot het doorzetten van de cursus en werkvormgroepen naar LMS op "Nee". Pas als je er zeker van bent dat de cursus goed is ingericht, kunnen beide parameters op "Ja" worden gezet.

Cursussen collegejaar 2019 voor studenten vernieuwd curriculum

Ten behoeve van de voorbereidingen en indelingen voor het collegejaar 2019-2020 maken we vervolgens deze cursussen aan in OSIRIS t.b.v. Brightspace:

 • MED-AIMBS: Algemene Introductie Master Geneeskunde (Brightspace) - kopie maken van cursus 2018 en werkvormgroepen opnieuw inrichten (bestaande laten staan, en nieuwe toevoegen voor de co-groepen die 2019 van start gaan)
 • MED-EP01BS: EP01: Interne Geneeskunde (Brightspace) - kopie maken van cursus 2018 en werkvormgroepen opnieuw inrichten (bestaande laten staan, en nieuwe toevoegen voor de co-groepen die 2019 van start gaan)
 • MED-EP02BS: EP02: Neurologie en Psychiatrie (Brightspace) - kopie maken van cursus 2018 en werkvormgroepen opnieuw inrichten (bestaande laten staan, en nieuwe toevoegen voor de co-groepen die in 2019 van start gaan)
 • MED-EP03BS: EP03: Heelkunde (Brightspace) - voor de co-groepen die in 2019 van start gaan
 • MED-EP04BS: EP04: Kindergeneeskunde (Brightspace) - voor de co-groepen die in 2019 van start gaan
 • MED-EP05BS: EP05: GYN, AVK en SEG (Brightspace) - voor de co-groepen die in 2019 van start gaan
 • MED-EP06BS: EP06: KNO en Dermatologie (Brightspace) - voor de co-groepen die in 2019 van start gaan
 • MED-EP07BS: EP07: Ouderen-, Huisartsengeneeskunde en Verdieping (Brightspace) - voor de co-groepen die in 2019 van start gaan
 • MED-EP08BS: EP08: Senior coschap (Brightspace) - voor de co-groepen die in 2019 van start gaan
 • MED-OWLBS: Coschap Ontwikkelingslanden (Brightspace) - 1 werkvorm waarin alle studenten worden opgenomen (geen onderscheid per co-groep)
 • MED-OZSBS: Onderzoeksstage MA GNK (Brightspace) - 1 werkvorm waarin alle studenten worden opgenomen (geen onderscheid per co-groep)
 • MED-WVBS: Wetenschappelijke vorming MA GNK (Brightspace) - 1 werkvorm waarin alle studenten worden opgenomen (geen onderscheid per co-groep)

Cursussen collegejaar 2019 voor studenten lopend curriculum

Deze werkinstructie wordt nog aangevuld met de cursussen die voor collegejaar 2019-2020 in OSIRIS moeten worden aangemaakt t.b.v. Brightspace voor studenten uit het lopende curriculum [wordt nog nader gespecificeerd]

Previous Article Hoe wordt een rapport opgeroepen? (MED)
Next Article MA GNK: Waar moet ik aan denken bij het aanmaken van Brighspace cursussen in OSIRIS? (MED)