OSIRIS

Hoe worden studenten aangemeld voor Stages? (MED)

Updated on

Doel: Deze instructie beschrijft hoe je bij een student gegevens over de stage kunt toevoegen. Je kunt bij een student op twee manieren een stage toevoegen:

- Je voert gegevens in van een eenmalige incidentele stage van de student

- Je voert een vaste stageaanbieder in bij de student. Voor dit laatste dien je wel eerst vaste stageaanbieders te hebben toegevoegd in Osiris; kijk voor meer informatie hierover naar onze instructie Hoe worden vaste aanbieders gemaakt?

Voor wie: medewerkers studentenadministraties of stagebureau's.

Ga naar: > Student > Inschrijven onderwijs > Individueel > Stages

Ga naar: > Student > Inschrijven onderwijs > Individueel > Stages

1. Ga naar [stages]. In het stage-scherm worden alle cursussen getoond van het type "stage" en "scriptie". Of een cursus van het type stage is, is te vinden in menu > Beheer > Referentietabellen > Onderwijs.

2. Je krijgt nu een overzicht van alle stages (en scripties) waarvoor de student staat ingeschreven. Als de student nog niet is ingeschreven voor de stage moet je hem/haar inschrijven.

3. Klik op de betreffende stage

4. Vul de titel van de stage in, desgewenst ook in het Engels. Afhankelijk van de keuzes van je instelling zal deze titel ook op het diplomasupplement worden getoond.

5. Kies uit het pull-downmenu de naam van de begeleider van de stage. Het betreft hier de begeleider van de eigen opleiding/instelling (begeleidend docent)

6. Vul hier eventuele opmerkingen in

7. Kies uit het pull-downmenu een vaste (gevalideerde) stageaanbieder of vul de naam in van een incidentele (niet-vaste) aanbieder. Afhankelijk van de keuzes van je instelling zal deze naam ook op het diplomasupplement worden getoond.

8 en 9. Als een vaste aanbieder uit de lijst wordt gekozen zullen voor zover beschikbaar Naam, Contactpersonen e.d. gelijk worden gevuld, maar deze gegevens kunnen voor betreffende persoon ook ter plekke worden overschreven met andere informatie.

10. Voor de stage kunnen verschillende periodes met een ingangs- en afloopdatum worden opgegeven door op het groene plusje te klikken.

11. Indien je adres en contactpersonen van de stage-aanbieder wil vastleggen klik je op de >knop bij de stage waarvan je de informatie wil vastleggen. (In het geval van vaste-stageaanbieders zal dergelijke informatie vaak al bij het inrichten zijn opgegeven)

12. al deze stappen kunnen ook doorlopen worden voor een eventuele tweede stage-aanbieder.

ad 9. invoeren informatie van (incidentele/niet-vaste) stage-aanbieder

ad 9. invoeren informatie van (incidentele/niet-vaste) stage-aanbieder

1. Kies een stage-aanbieder uit de lijst of vul het tekstveld in (nb als een nieuwe aanbieder hier wordt opgegeven blijft dit een incidentele/niet-vaste aanbieder. Voor het aanmaken van vaste-aanbieders zie Hoe worden vaste aanbieders gemaakt.

2. Alleen voor vaste-stageaanbieders: selecteer de overkoepelende organisatie van de vaste aanbieder.

3. Vul desgewenst het adres van de stage-aanbieder in. Indien het een buitenlands adres betreft kan het land uit een gevalideerde lijst worden gekozen.

4.5. Vul desgewenst gegevens van contactpersonen in.

6. Bovenstaande stappen kunnen herhaald worden voor een tweede stage-aanbieder

Sla de gegevens op.

Previous Article Hoe worden studenten aangemeld voor toetsen? (MED)
Next Article Hoe verwerk ik de inschrijvingen met voorkeuren?