OSIRIS

Wat is audit-informatie, en hoe kan het worden opgevraagd? (MED)

Updated on

Doel: Audit informatie is informatie over de gebruiker en tijdstip waarop een gegeven in een tabel is aangepast. Standaard wordt in OSIRIS in elke tabel audit informatie bijgehouden. Van elk gegeven is daardoor te zien welke gebruiker het gegeven  op welk moment heeft aangepast. De audit informatie geeft doorgaans alleen informatie over de aanpassing op record niveau, en dus niet op veld niveau. In deze instructie wordt beschreven hoe audit informatie kan worden opgevraagd in een tabel. Deze instructie is bedoeld voor alle gebruikers van OSIRIS Basis.

Voor wie: Deze instructie is bedoeld voor alle gebruikers van OSIRIS Basis. In elke tabel kan audit informatie worden opgevraagd, indien men daartoe geautoriseerd is. De autorisatie voor het opvragen van audit informatie is generiek over de hele applicatie, indien je de autorisatie hebt kun je overal audit informatie opvragen.

Selecteer het gewenste record in een tabel

Selecteer het gewenste record in een tabel

Om de audit informatie te tonen in een willekeurige tabel ga je als  volgt te werk:

  • selecteer met de muis de rij waarvan je audit informatie wil opvragen.
  • klik op de rechter muisknop

selecteer audit informatie

selecteer audit informatie

Selecteer nu de optie "Toon audit-informatie van geselecteerde rij"

Raadpleeg de audit informatie

Raadpleeg de audit informatie

De audit informatie wordt nu getoond. Getoond worden de volgende gegevens:

  • aangemaakt door:  de gebruiker die het record heeft aangemaakt
  • aangemaakt via: doorgaans SQL *Plus
  • aangemaakt op: datum dat het records werd aangemaakt
  • gewijzigd door: hier staat meestal een gebruikersnaam
  • gewijzigd op: de datum van de wijziging.

De audit informatie houdt niet de gegevens van alle wijzigingen bij. Alleen de laatste wijziging en de creatie worden bijgehouden en getoond. In sommige delen van OSIRIS worden wel alle wijzigingen van een record bijgehouden, maar dat gebeurd in specifieke schermen, er is dan geen sprake van audit informatie zoals hier beschreven.

Previous Article Hoe worden studenten ingeschreven op cursussen en groepen in Brightspace? (MED)
Next Article How do I log in and log out? (Radboudumc)