OSIRIS

Hoe worden studenten ingeschreven op cursussen en groepen in Brightspace? (MED)

Updated on

In deze werkinstructie leggen we uit hoe de inschrijvingen van studenten op cursussen in OSIRIS leiden tot enrollments op course offerings en groups in Brightspace. Ook dit deel van de koppeling werkt (near) realtime, waardoor wijzigingen vrijwel direct zichtbaar zijn in Brightspace.

Voorwaarde voor het kunnen doen van enrollments is uiteraard dat de course offering en de groups moeten bestaan in Brightspace. Dit wordt bepaald door de velden Cursus naar LMS en Groepen naar LMS. Lees hier meer over in deze werkinstructie.

Inschrijvingen op cursussen --> enrollment op course offering

Alle studenten met een toets- en/of een werkvormgroepinschrijving worden automatisch enrolled op course offerings in Brightspace (mits Cursus naar LMS op Ja is gezet). Het maakt daarbij niet uit of de student zich zelf heeft ingeschreven of dat een medewerker in de backoffice de student heeft ingeschreven.

Bij een uitschrijving geldt het volgende: de student wordt unenrolled voor een course offering als de student voor de gehele cursus uitgeschreven wordt in OSIRIS. Als de student uitsluitend voor een gedeelte van de cursus wordt uitgeschreven dan zal de student enrolled blijven in Brightspace. Voorbeeld: student heeft een inschrijving voor een toets EN voor een werkvormgroep. Als 1 van beide verwijderd wordt blijft de student enrolled.

Ook met de volgende situatie is rekening gehouden:

  1. Initieel gekozen om cursus niet naar Brightspace te sturen (Cursus naar LMS --> Nee)
  2. Inschrijving op cursus is geopend (inschrijvingen druppelen binnen)
  3. Toch besloten om cursus naar Brightspace te sturen (Cursus naar LMS alsnog op Ja gezet).

In deze situaties zijn er al inschrijvingen geweest alvorens de cursus naar Brightspace is gestuurd. De koppeling zal bij het op Ja zetten van Cursus naar LMS (na het versturen van de cursus zelf) alsnog alle reeds gedane inschrijvingen naar Brightspace sturen.

Inschrijvingen op werkvormgroepen --> enrollment op group

Er kan gekozen worden om de groepen van een werkvorm naar Brightspace te sturen (door het veld Groepen naar LMS? op Ja te zetten). Als daarvoor is gekozen zullen inschrijvingen van studenten op deze werkvormgroepen ook overgezet worden naar Brightspace. Zodra een student op zo'n werkvormgroep wordt ingeschreven zal de koppeling de student op de bijbehorende group enrollen in Brightspace.

Indien een student in een andere groep wordt ingedeeld (en dus het groepsnummer van de inschrijving van de student wijzigt) zal de koppeling dit verwerken. De student wordt in Brightspace unenrolled voor de oude group en wordt enrolled in de nieuwe group.

Indien een student zichzelf uitschrijft of wordt uitgeschreven voor een werkvormgroep dan zal de koppeling dit ook verwerken richting Brightspace en zal de student unenrolled worden voor de betreffende group.

Ook met de volgende situatie is rekening gehouden:

  1. Initieel gekozen om van een werkvorm de groepen niet naar Brightspace te sturen (Groepen naar LMS --> Nee)
  2. Inschrijving op cursus is geopend (werkvormgroepinschrijvingen druppelen binnen)
  3. Toch besloten om groepen naar Brightspace te sturen (Groepen naar LMS alsnog op Ja gezet).

In deze situaties zijn er al werkvormgroepinschrijvingen geweest alvorens de groepen naar Brightspace zijn gestuurd. De koppeling zal bij het op Ja zetten van Groepen naar LMS (na het versturen van de groepen) alsnog alle reeds gedane werkvormgroepinschrijvingen naar Brightspace sturen.

Previous Article MA GNK: Waar moet ik aan denken bij het aanmaken van Brighspace cursussen in OSIRIS? (MED)
Next Article Wat is audit-informatie, en hoe kan het worden opgevraagd? (MED)