OSIRIS

Hoe wordt de inschrijving voor een cursus opengezet voor aanmelding? (MED)

Updated on

Doel: Via OSIRIS student kunnen studenten zichzelf inschrijven op cursussen. Er zijn een aantal handelingen die gedaan moeten worden voordat de aanmelding goed open staat.  

Voor wie: Deze werkinstructie is bedoeld voor medewerkers die cursusaanbod beheren, meestal medewerkers onderwijssecretariaat of planning.

Ga naar: >Onderwijs > Cursus > Aanbod

Ga naar: >Onderwijs > Cursus > Aanbod
  1. Selecteer m.b.v. het filter de juiste cursussen.
  2. Controleer of het veld "inschrijven via OSIRIS student" op Ja staat. Dit kun je groepsgewijs controleren en wijzigen op het zoekscherm door de juiste kolom met het veld "inschrijven via OSIRIS student" erbij te plaatsen of individueel in het detailscherm van de cursus.

NB: in bovenstaande werkinstructie gaan we ervan uit dat de inschrijfdata zijn ingevuld in de blokkentabel én dat de werkvormen worden aangeboden in het juiste aanvangsblok.

Previous Article Welke instellingen spelen een rol bij de openstelling van een cursus voor OSIRIS Student? (MED)
Next Article Hoe wordt de inschrijving voor een toets opengezet voor aanmelding? (MED)