OSIRIS

Hoe wordt een extern resultaat geregistreerd m.b.v. 'bijvakken elders'? (MED)

Updated on

Doel: Uitleg welke externe resultaten moeten worden vastgelegd in 'bijvakken elders' en hoe je dat moet doen

Voor wie: lokaal functioneel Osiris-beheerders en gebruikers die resultaten invoeren.

(Zie desgewenst ook het NUSIS memo 'beheer van externe resultaten (bijvakken elders) in Osiris)

Welke externe resultaten worden m.b.v. 'bijvakken elders' vastgelegd?

In 'bijvakken elders' kunnen externe resultaten worden vastgelegd waarvoor geldt dat deze behaald zijn

 • aan een andere binnen- of buitenlandse universiteit/instelling dan de eigen universiteit
 • én die niet behoren tot het gebruikelijke c.q. door meerdere studenten gedeelde curriculum van de betreffende (RU)-opleiding.

Dit betekent dat resultaten die behaald zijn aan een andere RU-faculteit dan de eigen faculteit niet thuis horen bij ‘bijvakken elders’. Ook resultaten van een vak dat conform het gebruikelijke c.q. door meerder studenten gedeelde curriculum verzorgd wordt door een andere instelling, bijv. Wageningen Universiteit, worden niet bij ‘bijvakken elders’ geregistreerd. Voor dergelijke resultaten kan een cursus van het type 'individueel onderwijs' worden gebruikt (zie "Hoe wordt een individueel resultaat vastgelegd")

Hoe leg je externe resultaten vast in 'bijvakken elders'?

Hoe leg je externe resultaten vast in 'bijvakken elders'?

Voor het vastleggen van externe resultaten is het scherm "bijvakken elders" (menu 2.1.68) beschikbaar.

Om hier een extern resultaat vast te leggen ga je als volgt te werk.

 1. ga naar Student > Resultaten > Bijvakken elders
 2. selecteer de student waarvoor het resultaat moet worden vastgelegd
 3. klik op het '+' teken
 4. voer het collegejaar in
 5. voer een cursuscode in. Deze dient te bestaan uit de pre-fix van de faculteit die het resultaat invoert, gevolgd door een '-' teken, de code "EXT" en weer een '-' teken, en daarna een vrij in te vullen code van 7 posities waarbij het voor de hand ligt te kiezen voor de code die de externe instelling aan het resultaat gaf
 6. voer een titel van de cursus in. Indien de titel slechts in één taal beschikbaar is neem dan de titel in deze taal.
 7. geef het resultaat op dat bij de Radboud Universiteit is vastgesteld door de docent van de Radboud Universiteit / de examencommissie. Het gaat dus om het interne resultaat en NIET om het resultaat dat is toegekend door de buitenlandse universiteit.
 8. geef de toetsdatum op. dit is de datum waarop het resultaat van de Radboud Universiteit is vastgesteld.
 9. geef het aantal studiepunten op. Het gaat om de door de Radboud Universiteit toegekende studiepunten en dus niet om de studiepunten die door de buitenlandse universiteit zijn toegekend.
 10. geef het examendoel op waarvoor het resultaat moet gaan tellen
 11. geef de punten eenheid op. Dit is altijd "EC"
 12. geef de titel van de cursus in het engels, of in de originele taal van de externe instelling
 13. geef de code van de instelling op. Tip: zoek op de eerste letter van het land waar de externe instelling zich bevindt: bijvoorbeeld "B" voor Barbados. Mocht de instelling niet in de lijst voorkomen, neem dan contact op met de lokaal functioneel beheerder voor OSIRIS van jouw faculteit.
 14. geef hier het resultaat op dat de externe instelling aan de student heeft toegekend. Dit kan een andere beoordeling zijn dan de beoordeling die door de docent van de Radboud Universiteit is gegeven.
 15. geef de punten op die in door de externe instelling aan de cursus zijn toegekend Dit kan een ander aantal zijn dan de studiepunten die er door de Radboud Universiteit aan worden toegekend.
 16. sla de gegevens op
 17. selecteer de actie "Vaststellen" om het resultaat vast te stellen zodat het officieel wordt, en / of selecteer de actie "Vaststellen en goedkeuren" om direct na vaststellen ook een individuele examenregeling te maken.  
Previous Article Hoe wordt een individueel resultaat vastgelegd? (MED)
Next Article Hoe kunnen toetsresultaten groepsgewijs worden de-vastgesteld? (MED)