OSIRIS

Hoe maak ik een Traject aan? (MED)

Updated on

Deze instructie is bestemd voor key users onderwijscoördinatie die Trajecten aanmaken en beheren. De situatie die hieronder staat beschreven heeft betrekking op de inrichting van coschappen van de Faculteit Medische Wetenschappen, maar de functionaliteit van Trajecten kan voor elke faculteit interessant zijn (bijvoorbeeld: het inschrijven van alle eerstejaarsstudenten op het propedeuseaanbod per studentgroep).

De voorgestelde workflow is als volgt:

 1. Cursussen aanmaken met werkvormgroepen en eventueel toetsen (instructie elders)
 2. Traject definiëren (deze instructie)
 3. Werkvormen en eventueel toetsen aan traject koppelen (deze instructie)
 4. Studentgroepen samenstellen (instructie elders)
 5. Studentgroepen inschrijven op trajecten (instructie elders)

Relevante menunummers

De OSIRIS Volgmodule 'Trajecten' in ondergebracht in de volgende menunummers:

 • 2.4.60 Traject - Zoek
 • 2.4.61 Traject - Traject
 • 2.4.62 Traject - Inschrijven
 • 2.4.63 Traject - Planning

Daarnaast zijn er verschillende acties per menu. Hier bespreken we menu 2.4.60 en 2.4.61. De overige menu's komen terug in een andere instructie.

Om een traject te zoeken/vinden/raadplegen ga je naar het zoekscherm 2.4.60. Op dit moment is de Medische Faculteit de enige faculteit die gebruik maakt van trajecten.

Je vindt dan in het rechterdeel van het zoekscherm de op dit moment gedefinieerde trajecten.

Per episode wordt er een traject ingericht per co-groep.

Door te dubbelklikken op een regel, of op het zwarte pijltje in de linkerbalk te klikken, open je een traject. Je komt dan in menu 2.4.61: het traject zelf.

Om een nieuw traject aan te maken klik je op het groene plusje.

Alleen de key user die het aanmaken van trajecten onder zijn/haar beheer heeft, mag hier dingen wijzigen.

In dit menu (je komt daar door in het zoekscherm op het groene plusje te klikken om een nieuw traject toe te voegen) maak je een traject aan. Het scherm bestaat uit 3 delen:

Trajectdefinitie

 • Hier definieer je per collegejaar een traject
 • Je kunt studenten alleen inschrijven op trajecten met Status Definitief
 • Bij de faculteit MED worden alleen studenten op trajecten ingeschreven op cursussen zonder openstaande inschrijving of voldoende resultaat
 • Trajecten kunnen Actueel zijn of Niet-Actueel. Studenten kunnen alleen worden ingeschreven op Actuele trajecten

Werkvormgroepen

 • Aan ieder traject koppel je de werkvormgroep met aanvangsblok die past bij de cogroep waarvoor je het traject hebt gedefinieerd
 • Bij het groepsnummer in de regel van de werkvormgroep geef je de cogroep op zoals die is gedefinieerd bij het aanvangsblok van de cursus

Toetsen

 • Aan ieder traject koppel je de toets met tentamenblok die past bij de cogroep waarvoor je het traject hebt gedefinieerd

Opslaan

 • Als je alle variabelen hebt ingevuld, klik je op Opslaan
Previous Article Wat is een Traject? (MED)
Next Article Hoe schrijf ik studentgroepen in op een Traject? (MED)