OSIRIS

Hoe wordt de inschrijving voor een toets opengezet voor aanmelding? (MED)

Updated on

Doel: Studenten kunnen via OSIRIS Student inschrijven voor toetsen. Of de student zich kan aanmelden is afhankelijk van een aantal parameter / instellingen. In deze werkinstructie staat beschreven welke parameters en instellingen ingesteld moeten worden om een toets open te zetten voor aanmelding.

Voor wie: Deze instructie is bedoeld voor medewerkers die zich bezich houden met de inrichting van het onderwijs. Niet alle instructies die staan beschreven zullen door alle medewerkjers uitegvoerd kunnen worden. Er is een aantal inshtructies die door de key-user of het centraal applicatie beheer worden uitgevoerd. Toch staan alle stappen hier beschreven zodat alle instellingen en parameters die samenhangen met het openstellen van onderwijs hier beschreven zijn.

Ga naar: > Onderwijs Cursus > Aanbod

Ga naar: > Onderwijs Cursus > Aanbod

Op het basis tabbld van de cursus is vevindt zich een aantal velden waarmee ingesteld kan worden of de cursus open staat voor inschrijving.

 1. Inschrijven voor bijvakkers bepeelt of studenten van een andere faculteit zich kunnen aanmelden voor de cursus. De faculteit van de cursus wordt bepaald o.b.v.  de faculteit die bij het coordinerende onderdeel hoort. De faculteit van de student wordt bepaald o.b.v. de inschrijving op de opleiding en de relatie van de opleiding met de faculteit.
 2. Zichtbaar in OSIRIS Student, bepaalt of de cursus überhaupt zichtbaar is in OSIRIS Student. Dit veld moet op "Ja " staan om in te kunnen schrijven in OSIRIS Student.
 3. Inschrijven via OSIRIS Studentm bepaalt of er ook daadwerkelijk ingeschreven kan worden via OSIRIS Student. Dit veld moet op "Ja " staan om in te kunnen schrijven in OSIRIS Student.
 4. Na-inschrijven via OSIRIS Student bepaalt of er ná de officiele  inschrijfperiode ook nog  na-ingeschreven kan worden. In dat geval worden studenten op een wachtlijst geplaatst. De na-inschrijvingsperiode is apart in te stellen bij de blokken.
 5. Voorinschrijving bepaalt of er vóór reguliere inschrijvingsperiode al vooringeschrev en kan worden. In dat geval worden de voorinschrijvers op een wachtlijst geplaatst, en kunnen ze later via de Back-office worden ingeschreven op volgorde van binnenkomst.
 6. Uitschrijven via OSIRIS Student bepaalt of de student zich kan uitschrijven. Dit moet op "Ja" staan als je wilt dat de student zich ook daadwerkelijk kan uitschrijven voor de cursus.

Ga naar : > Beheer > Referentietabellen > Onderwijs om de inschrijfperiodes in te stellen

Ga naar : > Beheer > Referentietabellen > Onderwijs om de inschrijfperiodes in te stellen

Om de periode waarin het onderwijs open staat voor inschrijving in te stellen ga je als volgt te werk.

 1. Selecteer het tabblad "Blokken"
 2. Selecteer het blok waarvoor de inschrijfperiode moet worden ingesteld.
 3. Geef de begin- en einddatum in van de voorinschrijving (optioneel)
 4. Geef de begin- en einddatum in van de reguliere cursusinschrijving voor het blok
 5. Geef de begin- en einddatum in van de ná-inschrijving (optioneel)
 6. Geef de uitschrijf datum op
 7. Sla de gegevens op m.b.v. de knop [Opslaan]

Ga naar: > Beheer > Beheer en mutatieverslagen om de cofiguratieparameters in te stellen

Ga naar: > Beheer > Beheer en mutatieverslagen om de cofiguratieparameters in te stellen

Een aantal configuratie parameters dient te zijn ingesteld teneinde cursussen open te stellen in OSIRIS Student.Ga daarvoor als volgt te werk.

 1. Selecteer het tabblad "Configuratie parameters"
 2. Filter op "OSIRIS-STUDENT"
 3. Stel  nu de volgende parameters in:
 • DIRECT-INSCHRIJVEN-CURSUS op AAN
 • INSCHRIJVEN-CURSUS op AAN
 • INSCHRIJVEN-CURSUS-VOORKEURSGROEP-VERPLICHT op JA of NEE. Dit  bepaalt of de student verplicht moet kiezen uit een werkvormgroep nummer.
 • ONDERWIJS-CURSUS op AAN
Previous Article Hoe wordt de inschrijving voor een cursus opengezet voor aanmelding? (MED)
Next Article Hoe worden cursusgegevens geëxporteerd? (MED)