OSIRIS

Hoe worden toetsen aan een cursus toegevoegd? (MED)

Updated on

Doel: een cursus kan meerdere toetsen hebben. Deze toetsen hebben allemaal hun eigen weging en minimum cijfer. Samen vormen ze de verschillende onderdelen waaruit OSIRIS het eindresultaat voor de cursus zal berekenen.

Voor wie: Deze werkinstructie is bedoeld voor medewerkers die zich bezig houden met het inrichten van het cursusaanbod.  

Ga naar: > Onderwijs > Cursus > Aanbod

Ga naar: > Onderwijs > Cursus > Aanbod
 1. Selecteer het tabblad "Toetsen"
 2. Klik rij toevoegen.
 3. Kies de toetscode uit de lijst.
    De velden ‘Omschrijving’, ‘Omschrijving (Engels)’, ‘Minimum cijfer’, ‘Verplicht’, ‘Termijnbewaking’ en ‘Punten wijzigbaar in OSIRIS Docent’ worden automatisch gevuld met een defaultwaarde.
 4. Kies in de kolom 'Voltijd/deeltijd' voor welke onderwijsvorm de toets geldt.
 5. Pas ter verduidelijking de 'Omschrijving' en de 'Omschrijving (Engels)' aan.
    Geef hier de concrete naam/het concrete onderwerp van de toets.
    Dit veld bevat de omschrijving van de toets zoals studenten die zien in de OSIRIS Student.
 6. Kies uit de lijst de juiste toetsvorm. Kies uit de lijst de juiste toetsvorm. Het is zeker bij toetsen die digitaal worden afgenomen essentieel dat de juiste toetsvorm wordt geselecteerd. De facultaire coördinator digitaal toetsen bepaalt welke tentamens een DIGI- code mogen krijgen. Neem indien er twijfel is of een toets een DIGI- toetsvorm heeft altijd contact op met de facultair coördinator digitaal toetsen. Uiteraard kunnen er ook andere toetsvormen worden gekozen.
 7. Geef bij 'Weging' aan hoe zwaar het resultaat van deze toets meetelt ten opzichte van de eventuele andere toetsen.   Vul hier altijd een geheel getal in.Dit getal wordt getoond in de onderwijscatalogus   Voorbeeld: Als één toets voor ¼ van het resultaat meetelt en de ander voor ¾ vul dan bij de eerste 1 in en bij de tweede toets 3 in.   In plaats hiervan bij de eerste toets 25 en bij de tweede 75 invullen mag ook.
 8. Geef aan hoeveel (Studie)punten de toets oplevert bij het behalen.   Of deze waarde wordt getoond in de Onderwijscatalogus hangt af van de parameterinstelling bij jouw instelling.   De som van de studiepunten van alle verplichte toetsen moet gelijk zijn aan het minimum aantal studiepunten van de Cursus.   Zie voor meer info: De OSIRIS Help in Cursusaanbod/Scherm: Toetsen
 9. Controleer of het minimumcijfer dat de student moet halen voor de toets juist is. Het minimum cijfer bepaalt vanaf welk cijfer OSIRIS mag gaan rekenen om tot een eindresultaat te komen. Vanaf dit minimumcijfer is de toets dus als het ware "voldaan" en mag het resultaat meetellen met het eindresultaat. In dit voorbeeld moet er voor deze toets dus ten minste een 5,5 zijn gehaald anders zal OSIRIS nooit een eindresultaat gaan berekenen voor deze cursus.  (NB de voldoende-grens wordt bepaald a.d.h.v. een centraal ingestelde parameter).
 10. Geef aan of de toets verplicht is.
 11. Geef aan of de toets meegenomen moet worden in de termijnbewaking. Dit is alleen van belang als er termijnbewaking is ingericht is voor jouw faculteit.
 12. Geef eventueel aan op welke wijze het resultaat van de toetsen aangegeven wordt.  Dit kan bijvoorbeeld zijn: Numeriek (alleen cijfers), Alfanumeriek (Voldoende, Onvoldoende etc.), Alle resultaten.   Als je het veld leeg laat zijn alle waarden toegestaan.
 13. Geef eventueel aan hoe lang de toets duurt (in minuten).
 14. Geef eventueel aan of de docent het aantal studiepunten dat de toets oplevert mag wijzigen.
    De standaardwaarde is: Nee.
 15. Geef aan of studenten documenten mogen uploaden bij de toets in OSIRIS Student.
 16. Vul eventueel de overige informatievelden met voor studenten relevante gegevens.
    Deze gegevens zijn niet verplicht, maar de gegevens worden getoond in de Onderwijscatalogus in OSIRIS student.
 17. Als de procedure bij onvoldoende resultaat in gebruik is bij jouw instelling kies hier dan de juiste waarde.
 18. Sla de gegevens op.

  Let op! Er is nog niet aangegeven in welke periode(n) de toets wordt afgenomen.
 19. Ga om dit vast te leggen naar menu blokken
Previous Article Hoe verwerk ik de inschrijvingen met voorkeuren?
Next Article Hoe wordt vastgelegd in welke periode (blok) de cursus (inclusief de werkvormen en de toetsen) wordt aangeboden? (MED)