OSIRIS

Hoe wordt vastgelegd in welke periode (blok) de cursus (inclusief de werkvormen en de toetsen) wordt aangeboden? (MED)

Updated on

Doel: Vastleggen in welke periode een cursus begint en in welke periode de verschillende werkvormen en de toetsen van deze cursus plaatsvinden.(Vanuit het detailscherm van de cursus)

Voor wie: Iedereen die gegevens van cursussen mag vastleggen of aanpassen, bijvoorbeeld  cursuseigenaren, (examen)programmamakers.

Ga naar: Het scherm 'Cursus - Blokken'

Ga naar: Het scherm 'Cursus - Blokken'
 1. Voeg een nieuwe regel toe
 2. Vul het aanvangsblok van de cursus in.
    Als er meer aanvangsmomenten zijn, leg dan meerdere regels met aanvangsblokken vast en
 3. Geef aan of het aanvangsblok geldt voor een voltijds, deeltijds of duale cursus.
    Als de cursus voor meerdere onderwijsvormen (voltijd/deeltijd/duaal) aangeboden wordt, leg dan voor elke onderwijsvorm een regel met aanvangsblok vast.
 4. Vul evt. de opmerkingenvelden in.
    Deze velden zijn voor intern gebruik en zullen niet getoond worden in de onderwijscatalogus.
 5. Kies eventueel met behulp van timeslots op welke momenten in de week de cursus (globaal) gegeven gaat worden.
    Dit veld is ter informatie van de student.
 6. Vink per aanvangsblok aan in welke blokken de werkvorm(en) aangeboden wordt/worden.
 7. Geef per aanvangsblok aan hoe vaak de betreffende toets(en) in elk blok aangeboden wordt.
 8. Leg de gegevens vast.
Previous Article Hoe worden toetsen aan een cursus toegevoegd? (MED)
Next Article Welke instellingen spelen een rol bij de openstelling van een cursus voor OSIRIS Student? (MED)