OSIRIS

Hoe worden door docent ingevoerde resultaten verwerkt? (MED)

Updated on

Doel: Wanneer een docent resultaten heeft ingevoerd in de docent module staan de resultaten in concept. Deze resultaten worden in de Backoffice verwerkt aan de hand van een controlelijst. Na het verwerken van de resulaten zijn deze vastgesteld.

Voor wie: Voor medewerkers die gerechtigd zijn om resultaten te verwerken.

Ga naar:> Student > resultaten > verwerk toetsresultaten

Ga naar:> Student > resultaten > verwerk toetsresultaten
 1. Controleer of het controlegetal overeenkomt met het getal op de door de docent aangeleverde lijst
 2. Voor de datum van ondertekening in
 3. Kies bij [Actie] voor verwerken

[Optioneel] Ga naar: > Tabblad Home

[Optioneel] Ga naar: > Tabblad Home

Optioneel is het ook mogelijk om vanuit het tabblad "Home" naar de vast te stellen toets en cursus resultaten te gaan. Het pagina onderdeel "Actiepunten  resultaten" toont het aantal cursussen waarvan er nog concept resultaten bestaan.

 1. Klik op het pijl symbool achter "toetsen". Vervolgens wordt de lijst met toetsen getoond, waarvan er één of meerdere gelegenheden zijn die telkens één of meerdere concept uitslagen bevatten. Let op: alleen de conceptuitslagen rijen die gevuld zijn met een uitslag en een resultaat worden geteld.
 2. Voor "Cursussen is de werking iets anders, omdat hier geen sprake is van gelegenheden. Hier wordt het aantal studenten dat nog een concept uitslag heeft getoond.

Controle op inschrijfverplichting en/of op cursus-/toetsinschrijving

Controle op inschrijfverplichting en/of op cursus-/toetsinschrijving
 1. Geef aan op er op inschrijfverplichting en/of Cursus-/toetsinschrijving gecontroleerd moet worden
 2. Kies [Verwerk]

Mutatieverslag

Mutatieverslag

Vervolgens verschijnt het mutatieverslag.

 1. Controleer op fouten en/of waarschuwingen
 2. Klik op [OK]. Daarna verschijnt de totale lijst "Verwerk toetsresultaten" opnieuw zonder de zojuist vastgestelde lijst.

Wat als de docent aangeeft dat de ingediende resultaten onjuist zijn terwijl ze nog niet zijn verwerkt?

Wanneer een docent de resultaten handmatig heeft ondertekend en ze zijn nog niet verwerkt, dan kunnen de ingediende resultaten nog worden verwijderd. Dat kan nodig zijn als de docent aangeeft dat hij een fout heeft gemaakt en deze wil corrigeren. Omdat de docent de resultaten al heeft ondertekend kan hij ze op dat moment niet meer wijzigen. Om dat toch weer mogelijk te maken ga je als volgt te werk.

 1. Selecteer de toets waarvoor de resultaten moeten worden aangepast / herzien
 2. Selecteer in het actiemenu "Verwijder"

Nadat dit is gedaan kan de docent opnieuw de resultaten invoeren. De eerder ingevoerde (en ondertekende) resultaten zijn allemaal verwijderd. Uiteraard werkt deze procedure niet op het moment dat de resultaten reeds zijn verwerkt, en dus vastgesteld.

Previous Article Hoe kunnen resultaten worden verwijderd? (MED)
Next Article Hoe kan een reeds vastgesteld resultaat worden gewijzigd? (MED)