OSIRISFacultaire werkinstructiesRadboud Health Academy RESULTATEN EN TOETSINGHoe wordt een bestand met toetskandidaten ingelezen (MED)

Hoe wordt een bestand met toetskandidaten ingelezen (MED)

Doel: Studenten importeren die niet ingeschreven zijn voor de toets maar die wel beoordeeld moeten worden.

Ga naar Student -> Resultaten -> Toetsresultaten

  1. Geef de Cursus aan waarbij studenten moeten worden geimporteerd
  2. Geef bij Acties aan: Inlezen bestand
  3. Voer de beoordelend docent in en de toestdatum
  4. Uitvoeren