OSIRISFacultaire werkinstructiesRadboud Health Academy RESULTATEN EN TOETSINGHoe kan het examendoel van een geldend resultaat worden verwijderd? (MED)

Hoe kan het examendoel van een geldend resultaat worden verwijderd? (MED)

Doel: Het resultaat wordt niet meer meegenomen in het examenprogramma van de student en op het SVO, maar blijft wel zichtbaar in de historie.

Dit kan een oplossing zijn bij een doubleur of bij het kiezen van een andere studierichting.

Ga naar > Resultaten > Individueel > Geldende resultaten

Selecteer de student en het bovenstaande scherm opent zich.

  1. Verwijder het examendoel in een liggend streepje, "-"  
  2. klik hierna op de knop [Opslaan]