OSIRISOSIRISInschrijf werkinstructies Opstarten nieuw collegejaarHoe worden de jaargebonden configuratieparameters ingericht?

Hoe worden de jaargebonden configuratieparameters ingericht?

Osiris kent een aantal parameters die je elk jaar moet nalopen voor je met de (her)inschrijving open gaat.

Beheer > beheer en mutatieverslagen > configuratieparameters

Kijk in ieder geval de parameters van de rubriek CENTRALE-INSCHR na of de gekozen waarden nog van toepassing zijn. De volgende parameters zijn van belang voor het (her) inschrijven:

- BEKOSTIGINGSCODE-NA-30-SEPTEMBER > de code die je hier aangeeft wordt dan automatisch toegekend als actiefcode 4 na 30 september komt voor inschrijvingen per 1 september. Deze inschrijvingen moet je doorlopen om te bepalen of je ze nog voor bekostiging mag of kunt aandragen bij DUO.

- COLLEGEGELD_OVERGANGS% > deze parameters beïnvloeden de werking van de collegegeldtabel en daarmee de hoogte van de vordering voor studenten.

- COLLEGEJAAR > de maand die je hier invoert is de maand waarin de defaultwaarde voor nieuwe inschrijvingen naar het nieuwe studiejaar gaat.

Overige parameters:

Beheer > beheer en mutatieverslagen > configuratieparameters

Als een student (nog) geen geldige inschrijving heeft (actiefcode 4) kun je met deze parameters bij inloggen in osiris-student de student een melding laten zien over de inschrijving.

Overige parameters:

Beheer > beheer en mutatieverslagen > configuratieparameters

Als een student zelf zijn pasfoto mag uploaden via Osiris stel je dat hier in.

 

Overige parameters:

Beheer > beheer en mutatieverslagen > configuratieparameters

Deze parameters beïnvloeden de wijze waarop je met gegevens uit Studielink om kan gaan.

Vooral MSG47-VERWERKEN-TOT is van belang > tot wanneer mag Osiris de digitale machtiging uit SL verwerken? Met name van belang is de deadline vor (her) inschrijven in relatie tot de deadline voor bekostiging (op dit moment 1 oktober).