OSIRIS

Stage aanmelding: backoffice - hoe wijs ik een commissielid (second control) toe?

Updated on

In deze instructie staan de handelingen beschreven die de backoffice medewerker verricht om de Stage aanmelding van een student te koppelen aan een commissielid die fungeert als actor Second control.

Voorafgaand aan deze stap heeft de student een Stage aanmelding ingediend bij de interne of externe begeleider, die de aanmelding als actor First control heeft goedgekeurd. 

Nadat de backoffice medewerker de student (volgens onderstaande stappen) heeft gekoppeld aan een commissielid (als actor Second control) kan dat commissielid de Stage aanmelding beoordelen.

Inloggen in OSIRIS Docent

Ga naar OSIRIS Docent te openen (https://osiris.ru.nl/docent), log in en klik op Stage aanmelding achter Zaak.

Je ziet nu een of meerdere studenten waar je een actor Second control aan moet koppelen (deze stap in het Zaak proces heet 'Koppelen actor tweede controle').

Klik op de student om de Stage aanmelding te openen en de behandelaar toe te wijzen.

Klik op Toewijzen behandelaar 2e controle, onderstaand scherm verschijnt.

Hierboven zie je het getal 5 in rood vóor de uit te voeren taak. Dit getal geeft aan hoeveel dagen je nog hebt om een behandelaar toe te wijzen.

In het zaakformulier wordt door de student een onderzoeksinstituut opgegeven (RIHS, RIMLS of DCMN). De commissieleden corresponderen met een onderzoeksinstituut. Raadpleeg het lijstje met commissieleden per onderzoeksinstituut en maak een zo eerlijk mogelijke verdeling over de commissieleden.

Om de tweede beoordelaar (het commissielid) te koppelen aan de Stage aanmelding van de student:

  1. Klik je op het pijltje onder Beoordelaar tweede controle en selecteer je het juiste commissielid.
  2. Voeg je eventueel een opmerking toe.
  3. En klik je op Opslaan.
  4. Je krijgt dan volgend scherm te zien.

Klik nu op Doorgaan om deze stap af te ronden en de Stage aanmelding definitief aan het commissielid (actor Second control) te koppelen.

Je ziet dat de Stage aanmelding is doorgezet naar het commissielid.

Het commissielid ontvangt hiervan automatisch een bericht per mail vanuit OSIRIS Zaak.

Previous Article Internship application: approval External Supervisor
Next Article Internship application: approval by committee member (second control)