OSIRIS

Hoe voer ik resultaten in? (Radboudumc)

Updated on

 Dit artikel laat zien hoe resultaten ingevoerd worden in OSIRIS door examinatoren.

Beginscherm

Op het beginscherm zijn de volgende menu-onderdelen te zien.

Uitleg van de nummers:

 1. Dashboard-knop om terug te keren naar het beginscherm.
 2. Faculteit-kiezer, voor docenten die op verschillende faculteiten werken. Cursussen zijn alleen te vinden onder de faculteit waardoor ze verzorgd worden.
 3. Menu voor persoonlijke instellingen (te zien in OSIRIS student).
 4. Taalkiezer.
 5. Aantal studenten waarvoor een resultaat ingevoerd moet worden.
 6. Aantal cijferlijsten die wachten op afhandeling door de examinator (ondertekening).
 7. Aantal cijferlijsten die wachten op afhandeling door de studentenadministratie.
 8. Berichten vanuit de administratie.

Om een cursus te selecteren waarvoor cijfers ingevoerd moeten worden, klik op 'Resultaten'.

Een cursus kiezen waarvoor resultaten ingevoerd gaan worden

U komt terecht in het scherm hierboven.

Uitleg van de nummers:

 1. Linkerdeel van het scherm: zoekopties, gevuld met de standaard ingestelde zoekopties die op de faculteit zijn ingesteld. Je kunt deze zoekwaarden wijzigen als je andere cursussen wilt zoeken.
 2. Voortgangsbalk. Deze laat de voortgang zien per toets. Lichtgrijs: aantal cijfers die nog ingevoerd moeten worden. Donkergrijs: al cijfer ingevoerd, maar nog niet ondertekend en verzonden naar de administratie. Groen: cijfers die ondertekend en vastgesteld zijn (en zichtbaar voor de student).
 3. Aantal studenten met de verschillende statussen als hierboven.
 4. Deeltoetsen waarop geklikt kan worden om resultaten in te voeren (gegroepeerd per cursus).

Invoeren van resultaten voor de toets (twee methoden)

Er zijn twee manieren om resultaten in te voeren:

A. Direct invoeren van het cijfer in OSIRIS docent op de kandidatenlijst.

B. Door middel van het inlezen van een Excel-file (die eerst aangemaakt wordt in OSIRIS).

Hieronder vind je een uitleg van de twee opties.

Optie A. Direct invoeren van resultaten in OSIRIS

Direct invoeren van resultaten in OSIRIS:

 1. Controleer de informatie over de toets (juiste deeltoets, gewicht, resultaatschaal, gelegenheid).
 2. Vul het resultaat in. Je kunt het numerieke gedeelte van het toetsenbord, het alfanumerieke gedeelte of het vergrootglas gebruiken. Voor decimalen maakt het niet uit of een punt of komma wordt gebruikt. Via de ENTER-knop van het toetsenbord gaat de cursus automatisch naar de volgende kandidaat. De toetsdatum wordt automatisch ingevoerd. 
 3. Na opslaan zonder ondertekenen is het mogelijk om cijfers aan te passen binnen 24 uur.
 4. Als alle cijfers goed zijn ingevoerd, klik op 'ONDERTEKENEN' om de resultaten te ondertekenen. Dit is mogelijk zonder de cijfers eerst op te slaan.

De uitleg 'ONDERTEKENEN' gaat verder na de beschrijving van optie B.

Je hoeft niet te wachten op het resultaat van alle kandidaten van de toets voordat er ondertekend kan worden. Het is ook mogelijk een om een gedeeltelijke cijferlijst alvast in te voeren en te ondertekenen.

Optie B: het inlezen van een Excelbestand met resultaten

Het Excelbestand moet een bepaald format hebben om goed ingelezen te kunnen worden in OSIRIS. Er moet daarom eerst een inleesbestand aangemaakt worden vanuit OSIRIS. Hieronder wordt uitgelegd hoe dit in zijn werk gaat.

 1. Maak het Excel bestand voor het inlezen van resultaten aan door op 'ACTIES' en vervolgens op 'Maak bestand' te klikken (1).
 2. Verander niets in de cellen die rood omrand zijn (2) en de naam van het bestand. Gebeurt dit wel, dan kan OSIRIS het bestand niet correct inlezen.
 3. Fill out the grades and the test date in this cells. You don't have to fill out other cells.  Vul voor de kandidaten de toetsdatum en het resultaat voor de (deel-)toets in.
 4. Sla het bestand tijdelijk op op een veilige plek op de computer. Gebruik geen usb-stick. Bewaar het bestand niet langer dan strikt noodzakelijk; de veiligste plek voor resultaten is OSIRIS.
 5. Kies 'Lees bestand'(5). Vul in het pop up scherm de juiste toetsdatum in en kies het Excelbestand. Na 'OK' aanklikken zal het bestand worden ingelezen in OSIRIS. Je ziet nu op het scherm dat de resultaten bij de kandidaten staan vermeld.
 6. Als je de resultaten nog niet wilt ondertekenen, klik op 'OPSLAAN'. Na het opslaan kunnen de resultaten binnen 24 uur nog gecorrigeerd worden.
 7. Het is ook mogelijk om meteen te ondertekenen zonder eerst de resultaten op te slaan. Na het ondertekenen kun je de resultaten niet meer zelf corrigeren.

Ondertekenen van resultaten

Na het invoeren van de resultaten moeten deze ondertekend worden, voordat het resultaat zichtbaar is in OSIRIS student.

 1. Klik op de knop  'ONDERTEKENEN' (1).
 2. Hierna kun je kiezen tussen 'HANDMATIG ONDERTEKENEN (2) en 'ELEKTRONISCH ONDERTEKENEN' (3).

HANDMATIG ONDERTEKENEN

 1. Er wordt een pdf aangemaakt met de resultaten en een viercijferig controlegetal. Download deze pdf (de naam verschijnt onderaan het scherm).
 2. E-mail de pdf naar Postbus OSZ SVA, [email protected]. Je hoeft de pdf niet af te drukken en er hoeft geen handtekening op de lijst te staan.
 3. Na ontvangst van de pdf met het controlegetal zal de studentenvoortgangsadministratie het cijfer vaststellen. Direct hierna zullen de studenten hun resultaten kunnen zien in OSIRIS student.

ELEKTRONISCH ONDERTEKENEN

Bij elektronisch ondertekenen krijg je een melding van de Microsoft Authenticator app op je smartphone, klik hierbij op 'Goedkeuren'.

Vanaf juni 2021 is het mogelijk om de resultaten elektronisch te ondertekenen met Multi Factor Authenticatie (2FA). Het registreren en activeren van de MS Authenticator app is beschreven in de handleiding "Hoe onderteken ik de resultaten via elektronisch ondertekenen? (Meer Factor Authenticatie)"

Previous Article Hoe navigeer ik in mijn beginscherm? (Radboudumc)
Next Article Hoe kan ik een al ondertekend resultaat corrigeren? (Radboudumc)