OSIRIS

Thesebeoordeling - vaststellen van het eindcijfer - examinator

Updated on

Doel: Examinator stelt het eindcijfer vast (middels Elektronisch ondertekenen) van de these van de student via Osiris Zaak

Voor: Examinator these van de Faculteit der Sociale Wetenschappen

Vaststellen van het eindcijfer.

Nadat de eerste beoordelaar / begeleider het eindcijfer heeft vastgelegd kan vanaf die datum het eindcijfer van de betreffende student(en) worden vastgesteld in Osiris Docent. Dit gebeurt aan de hand van het zogenaamde Elektronisch ondertekenen.

Log in bij OSIRIS Docent & Begeleider via https://osiris.ru.nl/docent

Klik op de startpagina op 'Resultaten'.

Belangrijk. Klik nu in het volgende scherm eerst op 'WACHT OP AFHANDELING' (rechts bovenin het scherm).

In het daaropvolgende scherm zie je een overzicht van nog af te handelen, vast te stellen cijfers van zowel TOETS-01 (beoordelaar 1) als TOETS-02 (beoordelaar 2).

Nb. het aantal getoonde toetsen kan per opleiding verschillen.

Je kunt desgewenst de ingevoerde resultaten per toets nog bekijken door op het uitklappijltje links van x ingevoerde resultaten te klikken.

Zodra je dit gedaan hebt is het tijd om de cijfers vast te stellen, elektronisch te gaan ondertekenen. Klik hiervoor op de knop 'MAAK SELECTIE' (rechts bovenin).

En vink nu beide toetsen aan (rechts van Nog niet verzonden) en klik vervolgens op 'ELEKTRONISCH ONDERTEKENEN'.

Nadat je op 'ELEKTRONISCH ONDERTEKENEN' hebt geklikt word je automatisch doorgestuurd naar de juiste inlogpagina van je instelling omdat voor deze pagina authenticatie vereist is of je opnieuw dient in te loggen voor deze actie.

Kies dan voor het token dat je gaat gebruiken.

Kijk tot slot op deze pagina voor meer informatie over Hoe onderteken ik ingevoerde resultaten elektronisch?

Previous Article Thesebeoordeling - toestemming scriptie-repository en indien van toepassing: oneliner en/of goedkeuren van het cijfer - eerste beoordelaar
Next Article Starting a Case for the purpose of thesis assessment