OSIRIS

Thesebeoordeling - toestemming scriptie-repository en indien van toepassing: oneliner en/of goedkeuren van het cijfer - eerste beoordelaar

Updated on

Doel: De eerste beoordelaar geeft via Osiris Zaak toestemming voor opname van de these in de Radboud scriptie-repository. Indien van toepassing geeft de eerste beoordelaar een oneliner op voor de afstudeerceremonie en keurt het gewogen (voorgestelde) eindcijfer goed (ook wel 'Grade approval' genoemd). 

Voor: Eerste beoordelaar / begeleider these van de Faculteit der Sociale Wetenschappen

Oneliner en scriptie-repository

Nadat de tweede beoordelaar de beoordeling heeft ingediend, vragen we jouw toestemming voor opname van de these in de Radboud scriptie-repository. Heb je bezwaar hiertegen, of wil je een embargodatum instellen waarna de these gepubliceerd mag worden? Geef dit dan s.v.p. aan.
Indien van toepassing ontvang je als eerste beoordelaar ook een uitnodiging per mail voor het invullen van de 'oneliner', jouw feestelijke boodschap aan de student die voorgelezen zal worden tijdens de diploma-uitreiking. En tot slot ontvang je, ook indien van toepassing, bericht voor het vaststellen van het eindcijfer van de these, ook wel Grade approval genoemd.

Log in bij OSIRIS Docent & Begeleider via https://osiris.ru.nl/docent of middels de link in de e-mail

Klik op de startpagina op de naam van de 'Zaak' (Nb. de naam van de Zaak in de afbeelding kan afwijken).

Klik nu bij de betreffende student het blok Oneliner en toestemming scriptie repository aan.

In het daaropvolgende venster klik je onder 'Documenten en formulieren' op Oneliner en toestemming

Er opent nu een pop-up venster 'Oneliner en toestemming' genaamd. Vul hier de benodigde (oneliner) gegevens in (met optioneel nog een toelichting) en geef aan of er sprake is van een embargo Ja of Nee en kies vervolgens op Opslaan.

Zodra je dit gedaan hebt kom je weer terug in het Taakscherm en klik je tot slot op 'Bevestigen'.

Je ziet vervolgens dat je hebt bevestigd op datum x en tijdstip y.

Ook is in het 'Overzicht' aan de linkerkant van het Zaakmenu onder het kopje 'Activiteiten' te zien dat je de Oneliner en toestemming scriptie repository bevestigd hebt.

Indien van toepassing, Vastleggen cijfer these

Opmerking. Indien van toepassing, ontvang je een melding dat het gewogen (voorgestelde) eindcijfer bepaald kan worden. Tijdens deze bepaling (Grade approval) verschijnt in de betreffende Zaak het cijfer van jouw eerder gegeven beoordeling, gevolgd door het cijfer van de tweede beoordelaar en het gewogen eindcijfer. Dit eindcijfer stel je vast en zou je kunnen communiceer tijdens het eindgesprek met de student (NB: het betreft dus een voorgesteld eindcijfer; de examinator stelt hierna formeel het definitieve eindcijfer vast, conform de OER).

Log in bij OSIRIS Docent & Begeleider via https://osiris.ru.nl/docent

Klik op de startpagina op de naam van de 'Zaak' (Nb. de naam van de Zaak in de afbeelding kan afwijken).

Klik in het volgende venster op de naam van de student waarvan je het eindcijfer gaat vaststellen.

Let op. Er kunnen in dit venster meerdere Taken zichtbaar zijn. Klik alleen op de Taak waarin 'Vaststellen eindcijfer these' staat!

In het daaropvolgende scherm klik je onder 'Documenten en formulieren' op Vastleggen voorgesteld eindcijfer.

Er verschijnt nu een pop-up venster 'Final Grade approval' genaamd. Je ziet hier het cijfer van de eerder door jou gegeven beoordeling en het cijfer gegeven door de tweede beoordelaar. En je ziet het gewogen eindcijfer. Vul desgewenst nog iets in bij 'Opmerkingen' (optioneel) en klik daarna op Opslaan.

Notabene. Je kunt in sommige gevallen de cijfers onder Toetsresultaat 1en Toetsresultaat 2 selecteren, maar dit is niet noodzakelijk.

Zodra je dit gedaan hebt kom je weer terug in het Taakscherm en klik je tot slot op 'Afhandelen'.

Tot slot zie krijg je nog te zien dat het vastleggen van het eindcijfer is afgehandeld op een x datum op een y tijdstip.

In het Overzicht venster is bij Activiteiten nu ook te zien dat het Vaststellen eindcijfer these Afgehandeld is.

Inzien beide ingevulde formulieren voor terugkoppelingsgesprekken met student

Nadat alle activiteiten zijn afgehandeld heeft de eerste beoordelaar de mogelijkheid om beide ingevulde formulieren in te kunnen zien voor bijv. de terugkoppelingsgesprekken met de student.

Ga hiervoor naar de betreffende Zaak (Overzicht) van de student. Dit doe je door op Zaak te klikken. Dan klik je vervolgens (bovenin) op Overzicht en daarna selecteer je onder de knop ZOEKEN i.p.v. de Standaard selectie de optie 'These beoordeling GZP (of AI)'. Klik tot slot op de knop ZOEKEN. Hierna kun je de betreffende Zaak vinden door te zoeken op Studentnummer of Achternaam.

Zodra je de Zaak gevonden hebt, open je deze door erop te klikken. Klik vervolgens aan de linkerkant op 'Gegevens'. Je komt dan in het 'Documenten en formulieren' scherm. Hier zie je dan onder 'Beoordelingsformulieren' staan: 'RU-Beoordelingsformulier.pdf' staan. Deze pdf bevat een overzicht van beide ingevulde formulieren.

Notabene. als je hier meerdere 'RU-Beoordelingsformulier.pdf' bestanden ziet staan, dan is de onderste het meest recente bestand.

Previous Article Thesebeoordeling - tweede beoordelaar
Next Article Thesebeoordeling - vaststellen van het eindcijfer - examinator