OSIRIS

Hoe raadpleeg ik welke studenten aan mijn cursus deelnemen?

Updated on

In het rooster via My Timetable kun je zien welke coachgroep is ingeroosterd voor een onderwijsactiviteit binnen een cursus. Via OSIRIS Docent/Begeleider is het mogelijk om te raadplegen welke studenten in deze coachgroep binnen de cursus zitten.

Ga naar OSIRIS Docent via https://osiris.ru.nl/docent en log in. Indien u bent ingelogd op het Radboudumc-netwerk met uw z-nummer hoeft u niet opnieuw uw z-nummer en wachtwoord in te voeren. Bij het eerste bezoek wordt wel gevraagd om uw gegevens te delen met Surfconext diensten. Geef hiervoor uw toestemming.

Na het inloggen komt u op het beginscherm. Afhankelijk van de autorisaties ziet u een verschillend aantal blokken. Klik op 'Resultaat' ('Grades')

Navigeren: navigeer altijd naar een niveau hoger via de knop 'TERUG' boven in het scherm en niet via de terugknop van de browser!

In het volgende scherm ziet u - afhankelijk van het aantal cursussen waarvan u docent bent - een rij met cursussen waarvoor resultaat ingevoerd kan worden. Om een volledige lijst van alle cursussen te krijgen waarvan u docent bent, vult u in het zoekfilter links de waarde 'nee' in bij 'Toon alleen toetsen waarvoor resultaat ingevoerd kan worden?' (1). U kunt ook de code van de cursus invoeren (2). Klik hierna op de knop 'ZOEKEN'.

Er verschijnt nu een lijst met toetsen van cursussen waarvan u docent bent. In dit geval is alleen de cursus MED-B1CSIO zichtbaar, omdat hier in de vorige actie naar gezocht is. 

Klik vervolgens op een van de toetsen (gelegenheid 1) van de cursus om de deelnemerslijst te kunnen zien. U krijgt in het volgende scherm de deelnemerslijst van deze cursus te zien. Vervolgens kunt u zoeken naar specifieke studenten binnen deze selectie. 

Om alle zoekmogelijkheden te benutten, is het handig om in plaats van de standaardselectie meer zoekfilters te zien, door 'gedetailleerd zoeken' in te stellen. U kunt dan o.a. zoeken naar:

  1. Wel of niet tonen van studenten waarvoor een resultaat ingevoerd kan worden (voor deelnemerslijsten: stel deze waarde in op 'nee')
  2. Zoeken naar studentgroep; dit is de coachgroep
  3. Zoeken naar studenten in een werkvorm binnen de cursus. Deze zijn niet altijd ingericht; in dit geval is een onderscheid gemaakt tussen de verschillende integratieopdrachten binnen de cursus
  4. Zoeken naar studenten in een werkvormgroep binnen de cursus. Deze wordt in de integratieopdrachten en de leerlijn PPG gebruikt om onderscheid te kunnen maken tussen nominale studenten en herhalers.

U kunt de uitgebreide filters standaard maken via de drie puntjes (3) de filter in te stellen als standaard filter. (zie illustratie hierboven)

Zoek nu naar de coachgroep die u in beeld wil hebben door een selectie te maken voor 'Studentgroep'.  Er zijn twee mogelijkheden:

  • door middel van het vergrootglas; u krijgt dan een hele lijst met waarden waardoor u moet scrollen of zoeken om de juiste waarde te vinden.
  • gemakkelijk is om het regelicoontje daarnaast aan te klikken. Hier voert u dezelfde waarde in als de coachgroep die te zien is in My Timetable. In dit geval is gezocht naar C-BMW-2021-B1-81.

Na het invoeren van de juiste zoekfilters klikt u op 'zoeken'.  Er verschijnt dan een lijst van de deelnemers binnen de cursus die lid zijn van coachgroep BMW, jaar 1, groep 81.

De codering van de coachgroepen in OSIRIS is als volgt:


Osiris code Omschrijving
C-BMW-2021-B1-__ Coachgroep jaar 1 BMW 51 t/m 63
C-GNK-2021-B1-__ Coachgroep jaar 1 GNK 1 t/m 43
C-BMW-2021-B2-__ Coachgroep jaar 2 BMW 51 t/m 61
C-GNK-2021-B2-__ Coachgroep jaar 2 GNK 1 t/m 44
C-BMW-2021-B3-__ Coachgroep jaar 3 BMW 51 t/m 61
C-GNK-2021-B3-__ Coachgroep jaar 3 GNK 1 t/m 43
C-GNK-2021-MG-__ Coachgroep Minor studenten 46 en 47
C-GNK-2021-PM-__ Coachgroep Premaster GNK 70 t/m 73
C-BMW-2021-PM-__ Coachgroep Premaster BMW 62 t/m 64

Het is daarnaast ook mogelijk om binnen de cursus te zoeken naar herhalers. Deze maken geen deel uit van een coachgroep, die nominaal aan de cursus deelneemt (een B1-coachgroep neemt deel aan een B1-cursus). U zoekt dan naar studenten die binnen een bepaalde werkvormgroep zitten:

Let op: indeling in werkvormgroepen wordt alleen gebruikt voor de integratie-opdrachten en de leerlijn PPG.

U ziet hier elke waarde drie keer staan. Dit komt omdat er voor elke werkvorm (onderdeel binnen de cursus, bijvoorbeeld een module) twee werkvormgroepen zijn aangemaakt voor de studenten. Kies in dit geval alle waardes 1 of 2.

Heeft u eenmaal de gewenste deelnemerslijst, dan is het mogelijk om hiermee een aantal handige acties uit te voeren:

  1. Selecteer eerst de studenten uit de lijst waarvoor u een actie wilt uitvoeren door middel van het aanklikken van 'Selectie'. Er verschijnt dan de optie om een, meerdere of alle studenten te selecteren:

(N.B. De namen in de lijst hieronder zijn geanonimiseerde namen)

Via 'ACTIES' kunt u verschillende opties selecteren:

Sluit OSIRIS Docent af door terug te gaan naar het beginscherm. Rechtsboven bij uw naam staat de optie om af te sluiten.

De deelnemerslijsten op coachgroep kunnen niet helemaal volledig zijn. Studenten die het onderwijs herhalen mogen willekeurig aanschuiven bij het onderwijs dat past in hun rooster.

Het onderwijs is niet verplicht; het aantal studenten dat werkelijk verschijnt op de onderwijsactiviteit kan lager zijn.

Het is ook mogelijk om via 'Rapporten' een deelnemerslijst van een coachgroep binnen een cursus te maken. Zie hiervoor de instructie "Hoe maak ik een deelnemerslijst per werkvormgroep inclusief coachgroepen?"

De meest recente informatie over de organisatie en uitvoering van onderwijs en de wijze van ondersteuning, vindt u op de SharePoint pagina Onderwijslogistiek.

Hier treft u informatie over de onderwijslogistiek van de academische opleidingen GNK en BMW/BMS, denk hierbij aan overzichten van coördinatoren, informatie over de roostering, evaluaties en werkinstructies om opleiding specifieke informatie uit de systemen te halen (bijvoorbeeld deelnemers- en presentielijsten).

Mocht u geen toegang hebben tot deze pagina, of mist u informatie, stuur dan een e-mail naar [email protected]

Previous Article Hoe kan ik zien welke studenten gaan deelnemen aan een toets? (Radboudumc)
Next Article Hoe maak ik een deelnemerslijst per werkvormgroep inclusief coachgroepen