OSIRIS

Hoe kan ik zien welke studenten gaan deelnemen aan een toets? (Radboudumc)

Updated on

Dit artikel laat zien hoe een examinator een lijst van toetskandidaten kan raadplegen. 

Deze manier van zoeken levert lijsten van studenten op waarvoor (nog) geen resultaat vastgelegd kan worden omdat de toets nog moet plaatsvinden of omdat er al een resultaat is vastgelegd.

Het in OSIRIS zoeken naar toetsen en studenten waarvoor geen resultaat kan worden vastgelegd lijkt wat ingewikkeld. Het algemene uitgangspunt van zoekacties is altijd: "Wat je zoekt is wat je krijgt".

De standaard zoekopties vanuit het startscherm staan ingesteld op het zoeken naar cursussen, toetsen en studenten waarvoor resultaat kan worden ingevoerd. Als je wilt zoeken naar toetsen waarvoor je GEEN resultaten gaan invoeren, moeten de standaard zoektopties op 'NEE' gezet worden. Als je je hiervan bewust bent, is de hierna volgende instructie beter te begrijpen.

Stap 1: Zoek naar toekomstige cursus en toets

Klik in het beginscherm op 'RESULTATEN'.

De standaard zoekactie bij het zoeken naar cursussen is: Toon alleen toetsen waarvoor een resultaat ingevoerd kan worden = ja.

Verander de zoekactie: Toon alleen toetsen waarvoor een resultaat ingevoerd kan worden = NEE (1) en klik op 'ZOEKEN'(2).

Je zult alle cursussen en toetsen waarvan je examinator bent zien:

  • toetsen waarvan al resultaten zijn ingevoerd
  • toetsen die in de toekomst zullen plaatsvinden (3)

Stap 2: Zoeken naar studenten in een toekomstige toets

Wanneer je klikt op de gewenste toets, dan zul je niet onmiddellijk de kandidaten voor de toekomstige toets zien. In het voorbeeld hierboven wordt de zoekactie uitgevoerd op 7-1-2020, de toets zal plaatsvinden op 31-1-2020 (1). Dit komt omdat de standaard zoekactie alleen zoekt naar studenten waarvoor een resultaat ingevoerd kan worden (2).

Om de studenten wel zichtbaar te maken:

  1. Verander de zoekactie naar Toon alleen studenten waarvoor een resultaat ingevoerd kan worden= NEE (4) en klik op 'ZOEKEN'.
  2. Nu verschijnt wel een lijst van kandidaten op het scherm (5).

Zoek voor de kandidaten in een toekomstige toets als deze dus naar studenten waarvoor GEEN resultaat kan worden ingevoerd (4) en vervolgens op 'ZOEKEN'. Nu verschijnt wel een lijst van kandidaten (5)

Deze zoekactie kan voor verschillende handige doeleinden worden gebruikt. Lees ook de volgende instructies: 

Hoe kan ik een presentielijst maken van studenten in mijn cursus?

Hoe kan ik studenten in mijn cursus/toets mailen?

Hoe kan ik resultaten raadplegen van eerdere toetsen?

Hoe kan ik het door OSIRIS berekende eindresultaat van alle deeltoetsen zien van een cursus?

Previous Article Hoe kan ik een al ondertekend resultaat corrigeren? (Radboudumc)
Next Article Hoe raadpleeg ik welke studenten aan mijn cursus deelnemen?