OSIRIS

Veelgestelde vragen Osiris Docent - Faculteit der Letteren

Updated on

Hieronder vind je een verzameling van de meest gestelde vragen over Osiris Docent.

Heb je vragen die hierna niet beantwoord zijn, of kom je er zelf niet uit. Neem dan contact op met één van de Osiris specialisten bij de Faculteit der Letteren:
- Maarten Stam (Lokaal functioneel beheer Osiris), of
- Wies de Beijer (Key user Osiris)

Wij geven graag een instructie over het gebruik van Osiris Docent!


Wij zijn te bereiken per e-mail: [email protected] of telefoon: 16225

Link naar algemene werkinstructies Osiris Docent: https://teacher.tutorials.ru.nl/

Jouw cursus

Ik heb geen toegang tot Osiris Docent, wat nu?
 • Gebruik de juiste weblink: https://osiris.ru.nl/docent  
 • Wanneer je na inloggen de melding krijgt "U bent niet verbonden aan een faculteit. Neem contact op met de administratie", dan ben je hoogstwaarschijnlijk een nieuwe docent bij de Faculteit der Letteren.
 • Vraag in dat geval jouw departementssecretaris om een autorisatie-aanvraag per mail door te geven aan het Osiris Team van de Faculteit der Letteren via het emailadres: [email protected]. Zij zullen je dan autoriseren en toegang geven.
Waarom zie ik mijn cursus niet?

Het kan goed zijn dat de zoekopdracht links in het scherm te specifiek is.

 • Kies daarom in het linker menu voor de selectie 'Basisselectie Letteren (facultair)' onder de groene knop 'Zoeken'. Controleer ook of het collegejaar juist is.  

Daarnaast kan het zo zijn dat je niet als docent bij deze cursus in Osiris geregistreerd staat. Neem contact op met de onderwijsadministratie via [email protected] en vraag of ze je als docent willen toevoegen.

Kan ik een presentie- of pasfotolijst maken?

Selecteer de studenten met de knop 'Maak selectie', vervolgens 'Selecteer alle rijen'. Klik daarna op de knop 'Acties': Je kunt hier kiezen voor de optie 'Acties student'. Je krijgt dan de keuze uit:

- Verstuur e-mail

- Pasfotolijst

- Presentielijst

Hoe kan ik mijn eigen werkgroep studenten opzoeken?
 • In het resultaten invoerscherm is het mogelijk om de studenten van jouw werkgroep te selecteren. Vul in het selectiefilter 'Werkvorm' de waarde GRP in en geef in het filter "Werkvormgroep" het nummer van jouw werkgroep. Klik daarna op "Zoek".
 • Het werk(vorm)groepnummer komt overeen met de groep in Brightspace. Indien je twijfelt kan de onderwijsadministratie vertellen welke groep van jou is.
Kan ik de toetsinrichting van mijn cursus nog wijzigen?

Na publicatie van de studiegids en OER is er geen wijziging in de toetsinrichting van de cursus meer mogelijk. Denk aan het type toets of de onderliggende weging van de deeltoetsen.

Alleen in zeer urgente gevallen kun je een verzoek tot wijziging van de toetsinrichting indienen bij de Facultaire Examencommissie. Dit kan alleen vóórdat het eerste toetsmoment van de cursus plaatsvindt.

Kan ik studenten toevoegen?

Dit is niet meer mogelijk. Studenten dienen zich zelf uiterlijk 5 werkdagen vóór de toetsdatum te hebben ingeschreven op de toets in Osiris Student. Indien een student dit niet heeft gedaan, kan hij of zij niet deelnemen aan het tentamen. Deze regel geldt voor schriftelijke - en digitale tentamens en hertentamens waar een zaal en een surveillant voor moeten worden gereserveerd.


Voor andere toetsvormen zoals een portfolio, essay, werkstuk of takehome tentamen met inleverdeadline geldt wel dat studenten zich zelf moeten inschrijven voor de toets, maar geldt geen inschrijfdeadline van 5 werkdagen. De student moet zich wel zelf voor een dergelijke toetsvorm inschrijven omdat dit noodzakelijk is om als docent een cijfer te kunnen invoeren in Osiris. Studenten worden hier expliciet op gewezen. Heeft een student zich toch vergeten in te schrijven voor deze laatstgenoemde toetsvormen dan kan de student terecht bij de STIP balie van Letteren. De baliemedewerker zal de student dan na overleg alsnog inschrijven.

Toetsresultaten invoeren

Welke cijfers en andersoortige beoordelingen kan ik invoeren als resultaat?

Per toets is een resultaatschaal ingericht. Dit bepaald welke resultaten je mag invoeren bij de toets. De opties kun je raadplegen door op het vergrootglas-icoontje achter het in te voeren resultaat te klikken.

Resultaatschalen:
In de regel zal de toets één van onderstaande resultaatschalen hebben:
- Toetsresultaten: 1,0 1,1 1,2 1,3 etc. tot en met 10,0
- Toetsresultaten alfanumeriek: NVD (niet-voldaan), ONV (onvoldoende), V (voldaan), VLD (voldoende), ND (niet deelgenomen)
- Pass-fail: NVD (niet-voldaan), V (voldaan), ND (niet deelgenomen)

Eindcijfer:
OSIRIS houdt rekening met de bij de toetsen opgegeven weging en minimum-cijfereis per toets (wat is het minimum cijfer dat niet herkanst hoeft te worden en dus mag meetellen in het eindcijfer).

Het eindcijfer wordt afgerond conform de hiervoor door het CvB uitgegeven rekenregels. Eindcijfers van
examenonderdelen worden uitgedrukt in hele of halve cijfers waarbij 6,0 als laagste voldoende geldt.
Daarbij gelden de volgende afrondingsregels (OER, artikel 4.2):

* Tot .,25 wordt naar beneden afgerond op .,0
* Van .,25 tot .,75 wordt afgerond op .,5 (uitzondering: een score van 5,5 en groter wordt afgerond naar 6,0)
* Vanaf .,75 wordt naar boven afgerond op .,0

Nb. het eindcijfer heet in Osiris 'geldend resultaat' = het resultaat waarvoor een student studiepunten
ontvangt.

Wat moet ik invoeren wanneer een student niet heeft deelgenomen aan het tentamen?

• Het CvB heeft bepaald dat studenten die als toetsdeelnemer staan geregistreerd maar niet aan het tentamen hebben deelgenomen als resultaat een ND (niet-deelgenomen) moeten krijgen.

• Dit zorgt ervoor dat studenten in OSIRIS-student in de lijst van herkansingen automatisch een tweede gelegenheid zien om zich voor te kunnen inschrijven.

Moet ik kiezen voor de optie 'elektronisch ondertekenen' of 'handmatig ondertekenen'?

Op dit moment kun je nog op twee manieren jouw ingevoerde cijferlijst ondertekenen en versturen. Elektronisch ondertekenen heeft daarbij de voorkeur!


Elektronisch ondertekenen :

- Om dit te kunnen doen moet je eerst eenmalig geautoriseerd worden door het Osiris Team. Stuur hiervoor een verzoek naar [email protected]. Je installeert daarvoor de authenticatie app TIQR op jouw telefoon. 

- Na invoer van de resultaten kun je kiezen voor de optie Elektronisch onderteken. Daarbij kun je met behulp van de TIQR app deze resultaten meteen vaststellen. Dit gaat uit van het principe van twee-factor-authenticatie. De resultaten zijn dan direct zichtbaar voor de student. 


Handmatig ondertekenen:

- De ingevoerde resultaten worden middels de knop 'Handmatig ondertekenen' doorgestuurd naar de resultaatverwerkingsmodule van de onderwijsadministratie (status "verzonden"). Deze zijn op dat moment nog niet zichtbaar voor de student.

- Het is de bedoeling dat je bij Handmatige ondertekening de gegenereerde cijferlijst als PDF ondertekent en inlevert bij de onderwijsadministratie. 

- Zodra de onderwijsadministratie deze resultaten heeft verwerkt (status "definitief" en "vastgesteld" ), ziet de student het resultaat.

Hoe voer ik scriptiecijfers in?

Bij de invoer van een scriptiecijfer wordt ook de scriptietitel opgegeven.

 • Je selecteert op tabblad 'Resultaat' de betreffende cursus en toets. Hier zie je de lijst studenten waar een resultaat voor ingevoerd kan worden.
 • Klik op 'Toon details' om het invoerveld 'Onderwerp' te tonen onder ieder resultaat.
 • Vul in het invoerveld 'Onderwerp' de scriptietitel in (zowel in het Nederlandse als Engelse veld).
 • Klik daarna op 'Opslaan'.
Hoe voer ik een cijfer voor een stage in?

Sinds 1 november 2021 is de werkwijze omtrent het invoeren/beoordelen van stages flink gewijzigd. Je vindt hier de werkinstructie: https://osiris.tutorials.ru.nl/m/LETTEREN/l/1462059-internship-grading-an-internship-within-osiris-case-osiris-zaak

Hoe kan ik een toetsdatum/resultaat invullen voor een hele groep?

• Bij het veld 'Maak selectie' kun je alle studenten selecteren waarvoor je een resultaat wil invoeren. Als je daar de toetsdatum invult zal OSIRIS deze toetsdatum voor alle geselecteerde studenten invullen.

• Op deze manier kan ook een bepaald resultaat in één keer aan een groep toegekend worden. Je kunt dan bijvoorbeeld een 'V' invoeren bij 'Resultaat' en dan krijgen alle geselecteerde studenten een V.

Ik ben te laat met het invoeren van mijn resultaten. Wat moet ik nu doen?
 • De OER hanteert een nakijktermijn van 15 werkdagen. In periode 4 geldt voor propedeusecursussen een kortere nakijktermijn van 5 werkdagen i.v.m. het Bindend Studieadvies.
 • Je hebt nog tot 40 dagen na de tentamendatum toegang tot de toets in Osiris Docent. Als je na deze 40 dagen resultaten wilt invoeren dien je contact op te nemen met de onderwijsadministratie of met  het Osiris Team. 
Wat moet ik doen als ik een student na inzage een nieuw correctie resultaat wil toekennen?
 • Je hebt tot 15 werkdagen -na invoer en publicatie van het originele cijfer- de tijd om een 'correctieresultaat' op te geven. Dat doe je via de knop 'Corrigeer resultaat' welke te vinden is onder de drie zwarte bolletjes aan het einde van de resultaatrij.
 • Ná deze periode van 15 werkdagen dien je contact op te nemen met de onderwijsadministratie.
Hoe ga ik om met vrijstellingen voor deeltoetsen en/of cursussen?

Vrijstellingen worden altijd formeel door de examencommissie toegekend en ingevoerd. Uiteraard doet de commissie dat in de regel na advies te hebben ingewonnen bij de betreffende opleiding.

Kan ik de eindcijfers van mijn studenten inzien?

Je kunt verschillende rapporten draaien over jouw cursus.

> Klik naast de cursus (op het eerste scherm, dus niet in het resultaatinvoer-scherm) op de zwarte bolletjes. Je kunt hier kiezen voor verschillende rapporten waaronder het rapport "Afdrukken geldende resultaten per cursus". Je krijgt dan de eindcijfers te zien.

Hoe kan ik een lijst met resultaten naar Excel exporteren?

Selecteer de studenten met de knop 'Maak selectie', vervolgens 'Selecteer alle rijen'. Klik op de knop 'Acties' in het resultaatinvoer-scherm. Je kunt hier kiezen voor de optie 'Maak bestand'.

Previous Article [Internship] - Grading an internship within OSIRIS Case (OSIRIS Zaak)
Next Article Frequently asked questions Osiris Teacher (Osiris Docent) - Faculty of Arts