OSIRIS

Hoe verwerk ik de selectie van een beurs (RSP, RES, NLS) in Osiris?

Updated on

RSP: Radboud Scholarship Programme
RES: Radboud Encouragement Scholarship
NLS: NL Scholarship

Voor instructies m.b.t. hoe te filteren op studenten met een beursaanvraag, zie de handleiding 'Hoe filter ik studenten met een aangevraagde beurs (RSP, RES, NLS) ongeacht toelating tot MA?'

1. In het dossier van de student scrol je iets naar beneden in de algehele checklist om naar de juiste checklist-rubriek te gaan, namelijk: 'Checklist: Beursselectie door opleiding'. De status van deze rubriek staat nog op 'Selectie niet bekend'.

LET OP dat je op de juiste aanmeldregel staat (INK-AO-MASTER-NEU-SEP), met de juiste aanvangsdatum (in het voorbeeld staat 2022, maar is natuurlijk per academisch jaar verschillend).

2. Bij studenten die RSP, RES, of NLS hebben aangevraagd staat daaronder, in het drop down menu, bij de aangevraagde beurs of beurzen ‘Aangevraagd’. Om de selectie in Osiris te verwerken, kun je dan:

  • ‘Aangevraagd’ veranderen in ‘Genomineerd’, ‘Niet genomineerd’, of ‘Reserve’. (In het voorbeeld hieronder staat dit bij HS, maar deze naam is inmiddels veranderd naar NLS)

Let op m.b.t. RSP/RES: Een student mag alleen ofwel RSP ofwel RES aanvragen. Als een student RSP aanvraagt, staat RES automatisch op 'niet aangevraagd', en als een student RES aanvraagt, staat RSP automatisch op 'niet aangevraagd'.

3. ‘Rangnummer’ invullen. Bij een geselecteerde student kun je het rangnummer 1 tot en met X (het aantal te vergeven beurzen) invullen. Ook bij een reserve kandidaat kun je het rangnummer 1 tot en met X (het aantal reserve kandidaten) invullen.

4. ‘Selectie niet bekend’ veranderen in ‘Selectie bekend’.

Previous Article Hoe filter ik studenten in Osiris met een aangevraagde beurs (RSP, RES, NLS) ongeacht toelating tot MA?
Next Article Hoe filter ik enkel (voorwaardelijk) toegelaten masterstudenten in Osiris met een aangevraagde beurs (RSP, RES, NLS)?